Hjem OM IT-KANALEN.DK

OM IT-KANALEN.DK

IT-kanalen.dk er et nyhedswebsted for it-branchen.

Vi skriver om den Danske it-industri ud fra spørgsmål om hvordan vores hovedmålgruppe, it-forhandlere kan blive mere rentable og hvordan de kan følge de ændringer, der opstår i salgkanalen og hos kunderne.

Vi skriver også om, hvordan kanalspillere kan arbejde for at øge andelen af transaktioner, der går gennem kanalen. Det gør vi ved at afspejle interessenter gennem både korte og lange nyhedsartikler, funktioner og casestudier og ved at tage stemmer fra eksterne spillere med lignende udfordringer eller oplevelser. Vi skriver om producenter, distributører og detailhandlere af forskellige slags. Hvem er spillerne og hvordan de handler? Hvilke tendenser vil påvirke dem? Hvilken aktivitet er færdig? Hvordan ændrer kunde shoppingmønster kanal og primær forhandler? Hvilke er de mest succesfulde spillere i kanalen? Hvad gør dem vellykkede? Vores primære mål er detailhandlere af it-produkter og -tjenester.

Målgruppe: IT-kanalen.dk er primært  forskellige it-detailhandlere typer, som påvirker alle dem, der specifikt arbejder med den indirekte salgsmodel for leverandører, distributører og detailhandlere, ledere, marketingfolk, sælgere, indkøbere og produktchefer.

It-kanalen.dk er udstedt af IT Media Group AB.Om IT-Kanalen.dk

For mere information kontakt:

Annika Guldroth 
Ansvarlig udgiver / CEO
Mobil: +46730416234
Mail: annika@itmediagroup.se


About IT-Kanalen.dk

IT-Kanalen.dk is a knowledge website, for IT industry.

We write about the Danish IT industry from questions about how our main target group, IT resellers, can become more profitable and how they can keep up with the changes taking place in the channel and customers. We also write about how channel players can work to increase the percentage of transactions that go through the canal. We do this by mirroring stakeholders through both short news articles stressed that longer features and case studies, and by bringing in voices from outside players with similar challenges or experiences. We write on manufacturers, distributors and retailers of various kinds. Who are the players and how they act? Which trends will affect them? What business is done? How does changing customer buying patterns canal and primary dealers? What are the most successful players in the channel? What makes them successful? Our primary target is a reseller of IT products and services.

Target: IT-kanalen.dk primarily targets IT resellers of different kinds, but affects all working specifically with the indirect sales model of suppliers, distributors and retailers. In addition to the channel managers also marketing managers, sales managers, purchasing managers and product managers.

It-kanalen.dk is published by IT Media Group Sweden AB.

For more information contact:

Annika Guldroth
CEO
Mobile: +46730416234
Mail: annika@itmediagroup.se

Vi bruger cookies og andre identifikatorer for at forbedre din oplevelse. Dette giver os mulighed for at sikre din adgang, analysere dit besøg på vores hjemmeside. Det hjælper os med at tilbyde dig personlig indhold og nem adgang til nyttige oplysninger. Klik på "Jeg accepterer" for at acceptere vores brug af cookies og andre identifikatorer eller klik på "Flere oplysninger" for at justere dine valg. jeg godkender Flere oplysninger >>