Säkra betalningslösningar för internet växande marknad

När internet var i sin linda på 90-talet var det framförallt information och kommunikation som var nyttan där.

Säkra betalningslösningar för internet växande marknad 1Media, forskare, myndigheter och storföretag var de som först lade upp hemsidor och kommunicerade med omvärlden.

Redan från första början fanns det dock visionärer som arbetade med idéer för hur internet skulle kunna användas till mycket mer än att bara utbyta information mellan organisationer och privatpersoner. Man ville kunna göra affärer på internet. Detta gjorde man också snart efter att internet slog igenom på 90-talet.

De som var först ut med affärer på internet var medieföretagen och bankerna. Medieföretagen började sälja annonser på sina sajter och bankerna tillhandahöll virtuella bankkontor. Privatpersoner kunde också snart därefter köpa vissa tjänster på internet mot att man betalade en traditionell faktura.

Men detta förfaringssätt begränsade ofta affärsmöjligheterna till lokala marknader och fakturor var dåförtiden också ganska dyra att hantera, många företag uppskattade kostnaden till cirka femtio kronor per faktura. Denna situation skulle dock snart förändras.

Med betalningar på internet exploderade affärerna

De första teknologierna för att ta betalt över själva webbsajterna var de teknologier som gjorde det möjligt att betala med kreditkort. Detta betalningssätt, som vi idag ser som en självklar bas på alla sajter som säljer något, var då en mindre revolution som möjliggjorde en enorm ökning av handeln på internet. Det var i detta skede möjligt för e-handelsföretag att etablera sig.

Affärsmodellen var enkel, man listar sina varor på en internetsajt, man attraherar besökare till sajten med marknadsföring på andra internetsajter, man hoppas att besökarna ska köpa något, man tar betalt med betalkort, man skickar varan till kunden och hoppas att denne är nöjd och återkommer.

Snart efter att de första e-handelsföretagen etablerat sig så kom tjänsteföretagen ut på internet. Det var nu som det började säljas filmer för nedladdning, tillgång till forskarrapporter och mycket annat. Det var i samma veva som spelbranschen gjorde sitt inträde på internet och började erbjuda spel på casino, sport och mycket annat.

Spelbranschen har på internet visat sig vara särskilt innovativ, i synnerhet när det gäller säkra betalningar. Spelbolagen har ofta ett raffinerat system med till exempel oddsbonusar som bokförs på spelarens konto tillsammans med de pengar som spelaren satt in eller vunnit. Lite beroende på villkoren kan sedan spelaren ta ut hela eller delar av beloppet närhelst spelaren önskar.

Säkra betalningar på internet växande marknad

Spelmarknaden har som sagt varit särskilt innovativ när det gäller betalningslösningar på internet. Eftersom det är många oseriösa företag som försöker ta sig in bland de etablerade spelföretagen så har dessa försäkrat sig om att ha väldigt säkra betalningslösningar så att kunden vet att han eller hon kan lita på företaget.

Särskilt så kallade e-plånböcker är vanliga hos spelbolagen, och det är inte sällan som man ser pressreleaser från företag inom betalningsbranschen som beskriver helt nya lösningar för anonyma och säkra betalningar.

Framtidens säkra betalningar

Om vi tittar framåt så kan vi utan tvekan förutspå att betalningsalternativen på internet kommer att bli fler och de kommer också att bli säkrare. Det finns anledning till att tro att det kommer att etableras olika typer av standarder som ett extra skydd.