​300 har meldt sig til coronaberedskab i Rudersdal

Rudersdal Kommune har som mange andre kommuner efterspurgt hjælpende hænder til et coronaberedskab, og nu har 300 borgere meldt sig til at give en hånd med, hvis det bliver nødvendigt.

​300 har meldt sig til coronaberedskab i Rudersdal 1Kommunen søgte efter borgere med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund, fx studerende, pensionister, ledige eller borgere med en anden jobfunktion i dag.

Og heldigvis har 300 rudersdalborgere meldt sig til på rudersdal.dk og sagt ja til at blive en del af det beredskab, der skal hjælpe til, hvis kommunen skal modtage et stigende antal syge, udsatte og ældre borgere – så pressede sygehuse kan tage sig af patienter med coronavirus.

– Det er meget flot, at vi har modtaget 300 tilmeldinger, hvoraf ca. 70 er sundhedsuddannede, siger udviklingschef Thomas Tietgen Lund fra social- og sundhedsområdet i Rudersdal.

– Det er selvfølgelig vigtigt, at de kommende medarbejdere er klædt ordentligt på til opgaven, og derfor har vi hurtigt fået produceret en virtuel velkomstpakke om hygiejne. Og vi har sat vores system op til, at lederne selv kan søge efter flere medarbejdere alt efter deres behov, siger Thomas Lund, der fortsætter:

– Det er selvfølgelig vigtigt at slå fast, at dette kun er forberedelser, så vi er klar. Vi er ikke begyndt at gøre brug af coronaberedskabet endnu. Vi afventer, at der opstår et reelt behov.

Aflastes på andre måder

Samtidig med at kommunen forbereder sig på at gøre et ekstra coronaberedskab klar, aflastes sundhedspersonalet på plejecentre, hjemmepleje og botilbud også på andre måder. Man er nemlig i gang med flere medarbejderrokader, hvor medarbejdere med ledig tid hjælper til med andre opgaver, der hvor der er stort behov lige nu.

– Vi har mange medarbejdere, der pludselig skal til at indgå i helt andre arbejdsmæssige sammenhænge, vi rokerer fx medarbejdere fra sundhedsplejen til hjemmeplejen og fra vores demensteam til plejecentre. Det er meget positivt, at alle tager så godt i mod at skulle hjælpe til, der hvor vi kan komme til at mangle hænder, hvis og når det for alvor brænder på med sygemeldinger og borgere i isolation, siger Thomas Lund.