Nye støttesatser i 2020 for biomassebaseret elektricitet

Energistyrelsen har nu fastlagt støttesatserne i 2020 til biomassebaseret elektricitet. Støttesatserne omfatter driftsstøtteordningen for afskrevne anlæg.

Nye støttesatser i 2020 for biomassebaseret elektricitetDriftsstøtteordningen blev i december 2018 vedtaget af Folketinget. Der gives støtte til afskrevne anlæg, og støtten dækker de ekstra driftsomkostninger ved at producere elektricitet ved afbrænding af biomasse i forhold til anvendelsen af kul.

Den nye støtteordning træder først i kraft, når den er blevet godkendt af EU-Kommissionen. Energistyrelsen forventer, at en godkendelse senest foreligger tidligt forår 2020.

  • Støttesatsen i 2020 for træpiller er 8 øre/kWh.
  • Støttesatsen i 2020 for andre biomassebrændsler er 0 øre/kWh

Læs mere om støtteordningen på Energistyrelsens hjemmeside og læs: ”Notat om fastsættelse af pristillæg til afskrevne biomasseanlæg for 2020”