4 konklusioner om implementering af velfærdsteknologi
Hjem NYHEDER 4 konklusioner om implementering af velfærdsteknologi

4 konklusioner om implementering af velfærdsteknologi

Af Redaktionen

Byrådssalen i Aabenraa Kommune summede af danske og tyske stemmer, da netværkspartnere og projektdeltagere fra det dansk-tyske demensprojekt Demantec stimlede sammen til en dag med fokus på strategisk implementering af teknologi i demensplejen.

4 konklusioner om implementering af velfærdsteknologi 1

Professor Dr. Bosco Lehr fra Flensburg University of Applied Sciences udfordrer kommuner og virksomheder på, hvorfor det er så svært at implementere ny teknologi i praksis

Sammen med medlemmer fra Welfare Tech og inviterede oplægsholdere fra Danmark og Tyskland, var dagens mål at finde mulige svar og konklusioner på, hvordan teknologier i ældreplejen sikres en succesfuld implementering.

– Hvordan implementeres velfærdsteknologi strategisk? Det er et simpelt spørgsmål, men svært at svare på. For implementering er fyldt med udfordringer. Jeg er kommet for at høre erfaringer, videndele og sammen med de andre deltagere nå frem til en konsensus for, hvad der virker, siger Randi Villebro, konsulent, Welfare Tech.

Til inspiration blev dagens diskussioner krydret med erfaringer og oplæg fra b.la. IntelligentCARE by ANYgroup og Life-Partners, der begge har de mange års erfaring med implementering af velfærdsteknologi på plejecentre og i hjemmeplejen. På kommunesiden præsenterede Aabenraa Kommune, hvordan ældre demente borgere har fået øget livskvalitet ved hjælp af succesfuld implementering af demensteknologier. Og Hedensted Kommune fortalte om, hvordan de har opnået betydelige besparelser via strategisk implementering af teknologier til borgere i eget hjem. Der var også indspark fra videnpartnere, som gav eksempler på, hvor benspændet ligger i forhold til at tage ny teknologi i brug, så det skaber værdi for både demente borgere, pårørende, plejepersonale og økonomien.

– Jeg glæder mig over, at Tyskland er repræsenteret i form af Demenzkompetenzzentrum Scleswig-Holstein. De vil lære af Danmark! I Tyskland efterlyses en mere enkelt og borgernær visitation og tildeling af hjælpemidler og ressourcer. Dagens dansk-tyske debat viser, at vi alle er enige om, at menneskets behov er udgangspunktet for brugen og implementeringen af teknologiske løsninger, siger Randi Villebro.

  • Konklusion 1: Tag udgangspunkt i menneskets behov

Præsentation af produkter og løsninger
Deltagerne havde også mulighed for at gå på opdagelse på en ”markedsplads”, hvor virksomheder viste spændende og innovative produkter frem.

– Alle virksomhederne her på eventen er meget bevidste om organisationernes rolle for en succesfuld implementering. Alle understreger, hvor vigtigt det er at have ledelsens opbakning, når der implementeres ny teknologi. Den rigtige kultur skal være tilstede, og der skal være velvillighed til at anvende produkterne i driften. Det er en helt anden snak end for år tilbage, hvor der var fokus på budgetbesparelser og teknologisk funktionalitet, siger Randi Villebro.

  • Konklusion 2: Hav de organisatoriske aspekter på plads

Glem ikke de pårørende
Som afslutning på dagen fik deltagerne endnu et vigtigt budskab med sig. Malene Norborg Petersson fra Komiteen for Sundhedsoplysning (http://sundhedsformidling.dk) fortalte om sine erfaringer med inddragelse af pårørende.

– De pårørende har en central rolle i plejen af ældre og demente borgere. En stor del af plejebyrden ligger på deres skuldre, og det er vigtigt, både for den danske og den tyske plejesektor, at imødekomme de pårørendes situation og etablere en fungerende rådgivning til støtte for dem, siger Malene Norborg Petersson, specialkonsulent i Komiteen for Sundhedsoplysning.

  • Konklusion 3: Inddrag de pårørende

Opsamling og dagens konklusioner
Dagens præsentationer og livlige diskussioner kan kort opsummeres i de tre hovedkonklusioner, som giver svar på, hvordan strategisk implementering mobiliseres. Konklusionerneer ikke udtømmende for en succesfuld implementering, men de viser vejen til, hvordan man som virksomhed eller kommune kommer godt på vej.

  1. Tag udgangspunkt i menneskets behov
  2. Hav de organisatoriske aspekter på plads
  3. Inddrag de pårørende

– Der har været mange forskellige dagsordner på dagens arrangement. Netværk, præsentationer af løsninger, videndeling og dialog. Der har også været én person, som kun har haft én dagsorden. Nemlig at skabe en sproglig forståelse. Placeret ude i siden har tolken hele dagen siddet og oversat alt fra dansk til tysk og tysk til dansk. Det får mig til at tilføje en fjerde konklusion: Lær sproget på det marked, hvor du vil implementere, siger Randi Villebro.

  • Konklusion 4: Lær sproget på det marked, hvor du vil implementere

Teamdagen var arrangeret af IntelligentCARE by ANYgroup (https://www.intelligentcare.com), Life-Partners (http://www2.life-partners.com)og Welfare Tech (https://www.welfaretech.dk)som del af Demantec (http://demantec.eu/da/), med tak til Aabenraa Kommune (https://www.aabenraa.dk) for lån af lokaler.

IntelligentCARE by ANYgroup, Life-Partners og Aabenraa Kommune er medlem af Welfare Tech.

Om Demantec
Demantec er et dansk-tysk samarbejde mellem virksomheder, sundhedsprofessionelle og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som arbejder for at fremme et selvstændigt liv for mennesker med demens og forbedre plejetilbuddene ved hjælp af teknologi.

Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

Relaterede artikler

Vi bruger cookies og andre identifikatorer for at forbedre din oplevelse. Dette giver os mulighed for at sikre din adgang, analysere dit besøg på vores hjemmeside. Det hjælper os med at tilbyde dig personlig indhold og nem adgang til nyttige oplysninger. Klik på "Jeg accepterer" for at acceptere vores brug af cookies og andre identifikatorer eller klik på "Flere oplysninger" for at justere dine valg. jeg godkender Flere oplysninger >>