Decentral elproduktion er ifølge DI vigtig i grøn omstilling
Hjem ENERGI Decentral elproduktion er ifølge DI vigtig i grøn omstilling

Decentral elproduktion er ifølge DI vigtig i grøn omstilling

Af Redaktionen

Ifølge Dansk Industri kommer den grønne omstilling til at kræve voldsomme investeringer frem mod 2030, og de markant højere el- og energipriser skubber på retningen.

Nye metoder til decentral el- og energiproduktion samt effektiv lagring ser nu dagens lys, og ifølge DI-direktør Troels Ranis er det et vigtigt bidrag i den grønne omstilling.

Det danske samfund står overfor en gigantisk opgave med at få omstillet elnettet til 100 procent grøn energi. Det er den korte udgave, hvis du spørger Troels Ranis, direktør hos DI Energi, om hans syn på den forestående grønne elektrificering.

Opgaven er ikke blevet mindre vigtig efter, at vi har oplevet de volatile energimarkeder i 2022. Omvendt er det også forventningen, at de høje priser er med til at skubbe på omstillingen – fordi det giver økonomisk mening.

– Vi står foran en kæmpe opgave med at få repowered Danmark og resten af Europa, så vi udelukkende får el fra vedvarende energikilder. Udviklingen er gået alt for langsomt i for mange år, og jeg forventer, at myndighedsbehandlingen kommer op i et andet gear, for ellers når vi ikke vores målsætninger for 2030. Ud over selve VE-anlæggene kommer udviklingen også til at kræve store investeringer i den infrastruktur, der skal flytte strømmen, siger Troels Ranis, der fortsætter:

– En markant del af vores energiforbrug skal komme fra solenergi. Vi skal samlet set bruge 35 GW grøn strøm allerede i 2030 for at nå vores klimamål, og det svarer til omkring en femdobling af kapaciteten fra 2021. Ud af de 35 GW skal 13 GW komme fra solceller, og derfra skal en betydelig del af produktionen komme fra decentrale anlæg – for eksempel store anlæg hos virksomheder. Forsyningssikkerhed og prisudsving har fået en helt ny plads i bevidstheden hos virksomhedsejerne, og derfor bliver egne energiløsninger særdeles attraktive, og også en del af svaret på omstillingen til grøn strøm, pointerer DI-direktøren.

Tunge energiforbrugere driver nyt koncept frem

De største energiforbrugere blandt virksomheder er for eksempel mejerier og andre fødevarevirksomheder samt producenter inden for blandt andet medicinal-, plastvare- og betonvareindustrien. Det er virksomheder, der har årlige energiregninger på to- eller trecifrede millionbeløb, og hvor nedlukninger som følge af manglende energiforsyning og høje og svingende elpriser kan koste tab i millionklassen. Og det er netop blandt disse virksomheder, at der lige nu er et markant ønske om at få egen decentral produktion ved hjælp af for eksempel solceller.

Flere leverandører står klar med løsninger til decentrale anlæg. Blandt andet har industrikæmpen ABB netop taget et nyt koncept i brug, der skal give virksomheder mulighed for selv at producere en stor del af deres strømforbrug samt lagre elektriciteten i perioder, hvor produktionen overstiger forbruget. Den lagrede elektricitet kan for eksempel bruges om natten, når egenproduktionen ikke er til stede.

ABB er gået sammen med virksomhederne Hybrid Greentech og Solar Polaris om den nye model for energiforsyning.

– I vores nye model etablerer vi virtuelle kraftværker baseret på solceller hos virksomheden, og ved hjælp af batteriteknologi bliver det muligt at lagre forholdsmæssigt store mængder elektricitet lokalt. Dermed kan virksomheden trække på den lagrede energi i de timer af døgnet, hvor prisen på elmarkedet er højest, mens de også sikrer en højere forsyningssikkerhed. Både hvis der skulle opstå knaphed på elektricitet, men også ved de små spændingsudfald, der kan opstå på ugentlig basis i et helt normalt år, forklarer Allan Andreasen. Han fortsætter:

Decentral elproduktion er ifølge DI vigtig i grøn omstilling– Særligt muligheden for at lagre energien er en gamechanger, for det har indtil nu været en udfordring, at elproduktion ved solceller kun er effektiv i dagtimerne og på de dage, hvor lysindstrålingen er høj. Dermed er man stadig afhængig af elektricitet fra elnettet resten af dagen – med potentielt højere udgifter til elektricitet og øget usikkerhed på forsyningssiden.

Understøtter en grøn dagsorden

I det nye samarbejde leverer ABB den tekniske løsning bag energilagringen, Solar Polaris leverer de solceller, der skal producere elektriciteten, mens Hybrid Greentech rådgiver om, hvordan den enkelte virksomheds løsning skal se ud, så det bedst opfylder krav og er tilpasset forbruget.

Hybrid Greentech hjælper blandt andet med at finde den bedste forretningsmodel for virksomhedens energilager. Hvad enten det drejer sig om forøget driftssikkerhed, dynamik i energipriser eller deltagelse i reguleringsmarkedet med eksempelvis frekvensregulering.

– Selvom et virtuelt kraftværk indebærer en investering fra virksomheden, ser vi nu eksempler på, at tilbagebetalingstiden i visse tilfælde kan halveres, siger Allan Andreasen.

Ud over at producere og lagre elektricitet til eget brug kan virksomheden både sælge overskudselektricitet til elnettet og stille overskudsplads på energilageret til rådighed, når der er overskud af elektricitet i elnettet. Herved kan virksomheden få en endnu mere rentabel forretning ud af investeringen. Og hvis tilstrækkelig med virksomheder stiller kapaciteten til rådighed, vil det samlet set også være med til at stabilisere hele el-nettet.

En anden væsentlig faktor ved at have eget kraftværk er, at løsningen bringer virksomhederne nærmere CO2-neutralitet.

– Vi ser tydeligt, at virksomhederne gerne vil tage deres del af ansvaret i forhold til den grønne omstilling, men mange virksomhedsledere er i tvivl om, hvordan de skal gribe omstillingen an. Der kommer vi med en helt konkret løsning, som kan transformere hele deres energiforsyning til vedvarende energi. Nu er vi heldigvis dér, hvor det også hænger sammen kommercielt, uden at offentlige støtteordninger er nødvendige, forklarer Allan Andreasen

 

Relaterede artikler

Vi bruger cookies og andre identifikatorer for at forbedre din oplevelse. Dette giver os mulighed for at sikre din adgang, analysere dit besøg på vores hjemmeside. Det hjælper os med at tilbyde dig personlig indhold og nem adgang til nyttige oplysninger. Klik på "Jeg accepterer" for at acceptere vores brug af cookies og andre identifikatorer eller klik på "Flere oplysninger" for at justere dine valg. jeg godkender Flere oplysninger >>