Frederiksbergs hidtil største klimaløsning blev indviet

I dag blev to kæmpe bassinledninger under jorden på Frederiksberg indviet.

Frederiksbergs hidtil største klimaløsning blev indviet 1De reducerer risici for oversvømmelser ved store regnskyl eller skybrud i nogle af kommunens mest udsatte områder. Dermed er 6 års arbejde afsluttet. Det glæder både borgmester Simon Aggesen og direktør for Frederiksberg Forsyning, Søren Krøigaard, der begge vil tale på Femte Juni Plads, hvor den officielle åbning afholdes.

Med Krüger som rådgiver har Frederiksberg Forsyning etableret de to 600 meter lange underjordiske bassinledninger, der kan opsamle ca. 3.800 m3 vand. Det svarer til en 10 års regnhændelse, dvs. 30-40 mm regn på 3-6 timer. Frederiksberg Kommune er Danmarks tættest bebyggede kommune og har ringe mulighed for at lede regnvand fra store regnskyl ud i søer og parker. Derfor er det en helt optimal løsning for kommunen.

-Det har været en stor opgave at lægge store tunnelledninger ned i 10 meters dybde – tilmed uden at grave op, men ved at bore sig frem ud fra en pressegrube nær Femte Juni Plads. Tunnelering giver de færreste gener for beboerne og størst værdi, fordi tunellens store dybde giver mulighed for at afvande et meget større opland.

Dialog med beboere

Tunnelløsningen er skånsom for borgere og trafik, ligesom den sikrer grønne områder.

Området er præget af store huse, og det er en udfordring at bygge i så tæt bebyggelse, men forsyningsselskabet har fra starten været i god dialog med naboer og borgere.

– Projektet løser nogle af kommunens store udfordringer, hvor der samles store mængder regnvand, når det regner meget på kort tid. Fx ved Lindevang Metro Station, hvor den ene bassinledning starter, siger Jesper Lindholm, der er projektchef hos Krüger.

De to tunnelledninger ”udspringer” begge i pressegruben ved Grøndalsvej, hvorfra man har boret hen under Femte Juni Plads og her splittet op i to bassinledninger. Der er etableret tilslutninger, hvor vandet kan løbe fra vejene og via nedføringer ned i bassinledningerne. Der føres samtidig sideledninger ind fra sideveje, så der er forberedt til at kunne lede vandet væk i stedet for ned i folks kældre.

– Vi har haft et godt samarbejde med kunden, og set med Krüger briller har vi lavet et godt ingeniørprojekt, hvor det er lykkedes at gennemføre projektet til tiden og med minimal gene for beboerne i området, siger Jesper Lindholm. Det understøttes af direktør i Frederiksberg Forsyning, Søren Krøigaard:

– Et team fra Krüger har været vores uvurderlige rådgivere og har stået for projekteringen og det gode samarbejde med diverse entreprenører.

Pumper op i eksisterende kloaknet

Pressegruben nær Femte Juni Plads er nu fjernet og man har bygget en pumpestation, der kan tømme 140 liter vand i sekundet. Pumperne skal pumpe regnvandet op i det eksisterende kloaksystem, når der igen er blevet plads i ledningsnettet.

– I første omgang bliver bassinledningerne brugt til at forsinke vandet, så vi undgår de værste oversvømmelser. Samtidig har vi forberedt til at forlænge tunnelledningen fra pumpestationen og ned til en genåbnet Grøndals Å, siger Jesper Lindholm.

Med disse bassinledninger får Frederiksberg sikret de områder, som hidtil har været hårdest ramt af oversvømmelser efter kraftig regn. På sigt vil ledningerne også blive indpasset i klimatilpasningsprojekter for København, Frederiksberg og omegnskommunerne, hvor Grøndals Å vil blive tilsluttet Harrestrup Å – en af de planlagte store skybrudsvandveje, hvorved endnu flere borgere får glæde af løsningen.