Kig mod Sverige og reducer transportens CO2-udledning med 15 %

Svenskerne har vist, at vi kan nå langt med øget iblanding af avancerede biobrændstoffer. Hvorfor ikke allerede nu lægge en vej mod 2050?

Kig mod Sverige og reducer transportens CO2-udledning med 15 % 1I disse uger arbejdes der på højtryk i regeringens klimapartnerskaber for at finde grønne løsninger, der kan bidrage til det samlede mål om 70 procent CO2-reduktioner i 2030. Transporten udråbes igen og igen som en af de største udfordringer. Men man behøver faktisk ikke se så langt for at få inspiration. Hvis ”bare” vi gjorde som i Sverige, kunne vi allerede næste år reducere vejtransportens CO2-udledning med 15 procent.

Det skyldes, at man i Sverige iblander store mængder biobrændstoffer i benzin og diesel. Imens vi i Danmark primært anvender førstegenerations biobrændstoffer (1G) har de i Sverige blandt andet satset massivt på avancerede biobrændstoffer, som er baseret på restaffald.

Brændstofferne kommer for eksempel fra træaffald og fremmes med skrappe krav til anvendelse af vedvarende energikilder (VE) i transporten.

Et væsentligt kritikpunkt i forhold til iblanding af biobrændstoffer er de begrænsede biomasseressourcer i verden.

Derfor kan biobrændstoffer heller ikke stå alene. Men biobrændstoffer giver god mening i den del af transporten, som ikke elektrificeres, og hvor fremtidens teknologier som brint og elektrofuels (PtX) endnu ikke er helt modne. Samme problematik gør sig i øvrigt gældende i kraftvarmeproduktionen, hvor biomasse udgør ca. 30 procent, selvom den heller ikke her er den ”optimale” løsning.

For at fremme alle grønne alternativer har Drivkraft Danmark foreslået, at der indføres et intelligent CO2-fortrængningskrav til leverandørerne af energi til transport i stedet for det iblandingskrav, der findes i dag. Hvor et iblandingskrav alene ser på, hvor meget der iblandes (inden for nogle fast-satte bæredygtighedskriterier), fokuserer CO2-fortrængningskrav på, hvor meget CO2 der reelt reduceres med. Et CO2-fortrængningskrav vil dermed trække nye grønnere produkter ind på markedet, i takt med at de modnes. I begyndelsen vil kravet formentlig primært blive opfyldt med flydende avancerede biobrændstoffer og biogas, men når vi nærmer os 2030, forventes brint og PtX i højere grad kunne levere.

Det kræver dog i første omgang, at den forældede biobrændstoflov ændres, så der kommer fokus på CO2-fortrængning. Svenskerne har vist, at vi kan nå langt videre med øget iblanding af avancerede biobrændstoffer. Hvorfor ikke allerede nu lægge en vej mod 2050? Drivkraft Danmark foreslår et gradvist stigende CO2-fortrængningskrav på 30 procent i 2030 og 100 procent i 2050. Det vil give investorer og producenter et langsigtet investeringsperspektiv og sikre en omkostningseffektiv vej mod en CO2-neutral transportsektor.