Landets største udbyder af læringsteknologi: Anvendelsen af digitale læremidler boomer efter skolelukning

Lukningen af de danske skoler har for alvor kunnet mærkes hos EdTech-virksomheden Clio, der i forbindelse med nedlukningen har gjort alle sine digitale løsninger frit tilgængelige for alle landets skoler.

Landets største udbyder af læringsteknologi: Anvendelsen af digitale læremidler boomer efter skolelukning 1
Jesper Eiby Christoffersen

På trods af skolelukningen er anvendelsen af nogle af Clios digitale læremidler mere end femdoblet.

Hos Clio, der udvikler digitale læremidler og læringsteknologi til de danske grundskoler, er alle medarbejdere blevet forvist til hjemmearbejdspladsen, men selvom de skoler, som virksomheden normalt betjener, holder lukket, har virksomhedens medarbejdere alligevel haft mere travlt end nogensinde før.

En stigning i anvendelse på 400 %

På trods af en i forvejen stor brug af virksomhedens løsninger på danske skoler er trafikken på Clios tjenester alt i alt mere end fordoblet, og anvendelsen af virksomhedens quizmoduler er femdoblet.

Ifølge Clios direktør, Jesper Eiby Christoffersen, er stigningen på en og samme gang overraskende og forventelig:

– Den massive brug er naturligvis forventelig, fordi vi står i den særlige situation, at alle er henvist til fjern- og hjemmeundervisning, hvilket i sagens natur er lettere at facilitere digitalt. Alligevel er stigningen også overraskende i den forstand, at de danske grundskoler i forvejen arbejder meget digitalt, forklarer Jesper Eiby Christoffersen.

Stort behov fra lærere, skoler og kommuner

Ifølge Jesper Eiby Christoffersen er det dog langt fra Clios fortjeneste alene, at rigtig mange elever i disse dage får glæde af at kunne modtage undervisning, selvom skolerne er lukket.

– Vi kunne i timerne efter statsministerens udmelding sidste onsdag se, at der var et kæmpe behov for hjælp til lærere, skoler, kommuner og Undervisningsministeriet, og det vil vi naturligvis gerne bidrage til.

– Og netop skolesektorens evne til at arbejde sammen om at skabe en fælles løsning og en ny infrastruktur for undervisningen har været udslagsgivende for, at skolerne indtil videre er kommet godt fra start, siger Jesper Eiby Christoffersen, der samtidig fremhæver samarbejdet med Styrelsen for It og Læring og skoleforvaltningerne i landets kommuner.

Indtil videre har Clio stillet alle deres digitale tjenester frit til rådighed, indtil den nuværende periode for skolelukningen udløber efter næste uge.