30 mio. kroner til grøn genstart af Det Blå Danmark

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram indkalder ansøgere til projekter med fokus på en grønnere maritim sektor.

30 mio. kroner til grøn genstart af Det Blå Danmark 1Det sker med afsæt i en grøn genstartspulje på 30 mio. kr. til dansk erhvervsliv i forbindelse med COVID-19-situationen.

Fremtidens fragt af gods på havet skal ske på grønnere vis. Det er målet med en ny politisk aftale om en genstartspulje på 30 mio. kr., der skal fremme grønne projekter med fokus på maritim energiteknologi. Midlerne er afsat for at give Det Blå Danmark mulighed for at fastholde og styrke sin internationale førerposition inden for søfartens grønne omstilling efter COVID-19.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er valgt til at udmønte midlerne, der fx kan gå til projekter om grønne brændsler til maritim fragt eller energieffektivisering af skibe eller havne.

”Den maritime sektor i Danmark er en global styrkeposition, som rummer et stort potentiale for, at innovative klimaløsninger kan afprøves og implementeres i praksis. Dette kan potentielt blive en afgørende konkurrencefordel, når vi skal indfri søfartens klimamålsætninger for 2030, der går hånd i hånd med vækst og beskæftigelse,” siger Anne Grete Holmsgaard, bestyrelsesformand for EUDP.

Skibsfart skal være 40 procent mere klimaeffektivt i 2030
Transport til søs står for 2-3 procent af de årlige udledninger af drivhusgasser på verdensplan. Den Internationale Maritime Organisation vedtog i 2018 en klimastrategi, som i tråd med Parisaftalens målsætninger forpligter skibsfarten til i 2030 at udlede 40 pct. mindre drivhusgasser i forhold til den transporterede mængde sammenlignet med 2008. I 2050 skal de samlede udledninger fra skibsfarten som minimum halveres.

Der er afsat 30 mio. kroner til projekter med fokus på grønnere maritim transport. EUDP’s sekretariat varetager ansøgninger, der bliver indstillet til EUDP’s bestyrelse. Bestyrelsen tildeler støtten til de bedste projekter på et møde i december 2020.

Sådan søger du

  • Frist for ansøgning: 3. november 2020
  • Svar på ansøgning: 8. december 2020
  • Ansøgere skal benytte EUDP’s faste ansøgningsmateriale og –portal
  • Ansøgere kan være fx konsortier af virksomheder, iværksættere eller små og mellemstore virksomheder.