Alle svenske core-havne bevarer status i den nye TEN-T-forordning
Hjem LOGISTIK/ TRANSPORT Alle svenske core-havne bevarer status i den nye TEN-T-forordning

Alle svenske core-havne bevarer status i den nye TEN-T-forordning

Af Redaktionen

Sveriges core-havne glæder sig over den reviderede forordning om EU’s retningslinjer for udviklingen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som blev vedtaget af Det Europæiske Råd i midten af juni.

Alle fem svenske core-havne havne bevarer deres status i netværket og spiller dermed fortsat en vigtig rolle i EU’s øgede indsats for at opbygge et bæredygtigt og stærkt europæisk transportnet.

Copenhagen Malmö Port (CMP), Stockholms Havn, Göteborgs Havn, Trelleborg Havn og Luleå Havn er blevet udpeget som knudepunkter i hovednettet i TEN-T-netværket (”core-havne”) af EU-Kommissionen.

Som følge heraf klassificeres de som nogle af de vigtigste havne i Europa og spiller en central rolle i udviklingen af europæiske transportkorridorer på grund af deres strategiske betydning for EU’s transportinfrastruktur.

EU-Kommissionen gennemgår og opdaterer regelmæssigt TEN-T-netværket for at tilpasse det til skiftende transportbehov og -prioriteringer. Det betyder blandt andet, at status for havne, der har oplevet en mindsket brug eller har haft en reduceret strategisk vigtighed, risikerer at blive nedgraderet eller helt fjernet. Den nye TEN-T-forordning, der formelt trådte i kraft den 13. juni 2024, indeholder nogle væsentlige ændringer i havne omkring Østersøen. Men de svenske core-havne beholder deres status.

Alle svenske core-havne bevarer status i den nye TEN-T-forordning”Jeg er meget glad for, at alle fem core-havne bevarer vores status i netværket. Det viser vores styrke, og at vi fortsat spiller en afgørende rolle for økonomien som knudepunkter for handel og Sveriges konkurrenceevne. Mere end halvdelen af al svensk import og eksport går gennem Sveriges core-havne. Det er også et bevis på, at alle svenske core-havnes betydelige investeringer i bæredygtige løsninger, som f.eks. anvendelse af landstrøm til skibe, forbedret affaldshåndtering og energieffektivitet, er af afgørende betydning, da det understøtter EU’s miljømål og bæredygtige transportstrategier,” siger Magdalena Bosson, administrerende direktør for Stockholms Havn.

EU’s transeuropæiske transportnet er et instrument til udvikling af en sammenhængende, effektiv multimodal transportinfrastruktur af høj kvalitet i hele EU. Det omfatter et net af jernbaner, indre vandveje, short sea-ruter og veje, der forbinder byknudepunkter, kyst- og indre havne, lufthavne og terminaler. Den nye forordning omfatter bl.a. en stærkere indsats for at øge brugen af mere bæredygtige transportformer og en forbedring af multimodaliteten i transportnettet. Desuden vil status for en havn i TEN-T-nettet fortsat blive vurderet på grundlag af dens bidrag til energiomstillingen, ikke kun på grundlag af lastmængde og passagernumre.

”Alle fem core-havne har veludviklet infrastruktur og er integreret med vej- og jernbanenet. Det bidrager til multimodaliteten af det europæiske transportnet med mulighed for at kombinere forskellige transportmidler og dermed forbedre logistikeffektiviteten. Behovet for at fremtidssikre havnes transportinfrastruktur er imidlertid både fortsat at opfylde EU’s krav til effektivitet, bæredygtighed og konkurrenceevne samt sikre, at kritisk infrastruktur er klar. Nu, hvor vi endnu en gang har vist vores betydning på europæisk plan, håber vi at se flere nationale politikker og initiativer for at støtte bæredygtige og innovative investeringer i de svenske core-havne,” siger Barbara Scheel Agersnap, CEO Copenhagen Malmö Port.

I forbindelse med revision af TEN-T-forordningen, beholdt havnen i København, der også drives af CMP, ligeledes sin status som core-havn i det europæiske TEN-T-netværk.

Kommissionens forslag til revision af TEN-T-forordningen fra 2013 blev fremlagt som en del af pakken om effektiv og grøn mobilitet. Den nye TEN-T-forordning har til formål at skabe et klart grundlag for udviklingen af EU’s transportinfrastruktur inden 2050.

 

 

 

 

 

Relaterede artikler

Vi bruger cookies og andre identifikatorer for at forbedre din oplevelse. Dette giver os mulighed for at sikre din adgang, analysere dit besøg på vores hjemmeside. Det hjælper os med at tilbyde dig personlig indhold og nem adgang til nyttige oplysninger. Klik på "Jeg accepterer" for at acceptere vores brug af cookies og andre identifikatorer eller klik på "Flere oplysninger" for at justere dine valg. jeg godkender Flere oplysninger >>