Ugentlig Renteinformation

Den aktuelle situation omkring COVID-19 forventes ikke at påvirke KommuneKredits mulighed for at servicere vores kunder.

Ugentlig Renteinformation 1Skulle markederne lukke helt ned, sikrer KommuneKredits likviditetsberedskab, at udlånet kan fortsætte upåvirket i en meget lang periode.

Der offentliggøres løbende økonomiske nøgletal for marts måned. Senest er det inflationen, der viste et pænt fald i Eurozonen. En stor del heraf skyldes, at olieprisen er faldet markant sammen med den økonomiske aktivitet. Den tendens ventes afspejlet i inflationstallene globalt set. Ledigheden i bl.a. Tyskland og Eurozonen har endnu ikke vist den kraftigt stigende tendens, der er set i adskillige lande. Det skyldes, at data kun er indsamlet frem til midt i marts. Derfor ventes kommende tal for ledigheden at vise en eksplosiv stigning.

I USA ventes jobtabet for marts alene at løbe op i mere end 10 millioner tabte jobs, Der har aldrig tidligere været tilfælde med så kraftig en stigning i antallet af nye ledige, og tendensen ventes at fortsætte de næste måneder. Analytikere peger på muligheden for en ledighed på 15% i USA over sommeren. Markedet har ikke reageret på de dårlige tal i samme grad, som man kunne have frygtet. Dels er markedet klar over, at den økonomiske udvikling slår bak for alvor i 1. halvår i år, og dels har markederne allerede reageret på denne udvikling. Bl.a. er aktierne i nogen lande faldet med 30% i løbet af marts. Markederne ser de økonomiske hjælpepakker, der er sat i søen, som en mulighed for at undgå, at den økonomiske nedtur bliver endnu værre. Og en bedring kan anes i 2. halvår.

Investorerne søger stadig i kontanter, dog i mindre grad end den første uge efter nedlukningen. Obligationsmarkederne er stabiliseret, og det har været positivt for markedet, at Nationalbanken fik solgt mere end 5 mia. på auktionen over den nye 30-årige statsobligation i denne uge. Usikkerheden i realkreditmarkedet er blevet mindre, og der er igen kommet nogen interesse fra investorerne i forhold til de lavere niveauer for et par uger siden. Der forventes fortsat at komme meget store udstedelser af nye statsobligationer til markedet globalt set i løbet af 2020. Alene i april og maj ventes Nationalbanken at have et finansieringsbehov på DKK 166 mia. Det skyldes dels virksomheders udskudte moms og skat samt indledningsvis finansiering af Folketingets økonomiske hjælpepakker.

Der har været skrevet meget om, at realkreditrenterne har været stigende de seneste uger, og bl.a. 2% obligationerne med 30 års løbetid var genåbnet i en kort tid i sidste uge. Det er en markant ændring fra blot en måned siden, hvor det var 0,5% obligationerne, der var i vælten. For KommuneKredit har vi også set stigende renter på afdækning af kundernes langt løbende lån, men stigningen har været meget behersket, i forhold til det vi har set i realkreditmarkedet. Vi afdækker stadig til meget lave renter for vores kunder i markedet, og der er ikke noget der tyder på, at det ikke vil fortsætte, selv om bevægeligheden i renterne er større, end vi er vant til.

Efter Nationalbankens renteforhøjelse i forrige uge er DKK handlet fra før 747,30 til nu 746,66 mod EUR. I takt med, at aktiemarkederne igen er stabiliseret, er presset på DKK foreløbig aftaget. Men presset kan vende tilbage, såfremt aktiemarkederne igen falder. Det skyldes, at danske investorers valutaafdækning er for stor, når værdien af aktieinvesteringer i udlandet falder. Derfor sælger de DKK for at reducere afdækningen af valuta. Tal for Nationalbankens valutareserve i marts viste, at banken havde støtteopkøbt for næsten DKK 65 mia., det er det højeste køb siden finanskrisen i 2008/2009.

DISCLAIMER

Til rentegraferne anvendes 3M CIBOR og swaprenter baseret i DKK. Swaprenter i DKK er de markedsmæssigt mest likvide og anvendte renter i det danske rentemarked. Swaprenterne med et tillæg eller et fradrag er grundlaget for fastsættelsen af renten på fastforrentede lån i KommuneKredit.

Rentegraferne viser udviklingen i hhv. 3M CIBOR og DKK-renteswaps med fast rente. En renteswap med fast rente er en aftale mellem to parter, hvor man udveksler CIBOR rente med fast rente over en given tidshorisont over 1 år. Renteswaps er meget likvide og er almindeligt anvendt i det danske rentemarked.

CIBOR renter og swaprenter – med et tillæg eller fradrag – er grundlaget for prisfastsættelse af KKcibor og KKfast lån i KommuneKredit.