Teknologisk Topmøde: Gør Danmark til laboratorium for bæredygtige løsninger

”Danmark bør sætte sig for at være en global frontløber for – og inspirationskilde til – bæredygtig udvikling.”

Teknologisk Topmøde: Gør Danmark til laboratorium for bæredygtige løsninger 1
Professor ved KU og medlem af Klimarådet Katherine Richardson, fortæller om teknologiens rolle i indfrielsen af FN’s verdensmål

”Ikke kun i form af at udvikle løsninger, der virker i Danmark. Eller ved at fokusere på at reducere vores nationale CO2-udslip. Men ved at blive et førende ”laboratorium” for udvikling af løsninger, der virker globalt.”

Det konkluderer seks førende teknologiledere fra universitets- og uddannelsessektoren, erhvervslivet samt tænketanksverdenen, der i sidste uge deltog i afslutningsdebatten på ATV’s topmøde.

Bæredygtighed ses som en vigtig motor for Danmarks fremadrettede innovation og vækst, siger panelet:

professor på KU, Katherine Richardson
CTO i IBM Nordic, Brian Rasmussen
direktør i tænketanken Sustainia, Erik Rasmussen
direktør i Astra, Mikkel Bohm
professor på DTU, Michael Z. Hauschild
tidligere direktør for organisationen CLEAN, Carsten Orth Gaarn-Larsen
ATV’s Teknologiske Topmøde leverer dermed et kvalificeret bud på, hvordan regeringen kan kombinere de anbefalinger, den nu har fået fra Klimarådet samt det internationale ekspertpanel, der netop har offentliggjort sin granskning af Danmarks innovationssystem.

Mens Klimarådet konkluderer, at Danmark har penge og evner til at tage yderligere globalt ansvar og bør fokusere mere på at reducere udledninger uden for Danmarks grænser, anbefaler ekspertpanelet, at Danmark sætter mere strategisk retning på sin forskning for at styrke dansk innovation.

Ekspertpanelet fra Teknologisk Topmøde pegede på, at man bør kombinere disse anbefalinger i en strategisk satsning på at gøre Danmark til en førende, global udviklingshub for løsninger på FN’s 17 verdensmål.

Læs reportagen, og se videoer med oplægsholderne, her:

https://atv.dk/nyheder/nyhed/teknologisk-topmoede-goer-danmark-til-baeredygtigt-laboratorium

Udpluk af citater fra reportagen:

Hvis der er noget, vi har lært ved de 17 bæredygtighedsmål, så er det, at de har indflydelse på hinanden, siger Mikkel Bohm, direktør i Astra

”I Danmark har vi en lang tradition for forskning og viden inden for grønne løsninger. Det her åbner muligheden for at gå ud også at lave forretning på det og samtidig være med til at løse nogle af verdens store problemer og hjælpe med at nå bæredygtighedsmålene”, siger professor Michael Z. Hauschild

”Vi skal have politikerne med ind. Vi skal have akademikerne med ind. Vi skal have virksomhederne og kapitalen aktiveret, og vi skal også have forbrugerne aktiveret ift. en adfærdsændring”, siger Brian Rasmussen.

”Vi kunne godt tænke os nogle endnu bedre formelle rammer inden for uddannelsessystemet, der understøtter undervisningen i bæredygtighed. Vi skal blive bedre til at se både dybt ned i fagene, men også på tværs af fagene”, siger Mikkel Bohm.

”Jeg synes, at ATV’s konference virkeligt bragte os et skridt længere fra holdninger til handlinger. ATV repræsenterer en række af de kompetencer, som kan komme i spil her og kan virkelig hjælpe ved at være med til at definere, hvad teknologiens rolle og ansvar er”, siger Erik Rasmussen.

”Det er også en anledning til at styrke, hvordan vi på universitetsniveau arbejder sammen, hvordan vi kan uddanne flere talenter, og hvordan vi kan få de bedste uddannelser op at køre. Der har både Danmark og Indien en masse at tilbyde hinanden”, siger Per Falholt.