Dansk startup hjælper elkunder i en grønnere retning med data, overblik og fleksibelt forbrug

​Hos det danske energi-tech startup, Barry, har man netop lanceret en feature, der viser forbrugerne, hvor meget CO2 deres strømforbrug udleder, samt en nem måde hvorpå man kan kompensere for det gennem klimakompensation – og data viser, at Barry’s brugere allerede er igang med at ændre forbrugsmønster i en grønnere retning!

Dansk startup hjælper elkunder i en grønnere retning med data, overblik og fleksibelt forbrug 1Det kan komme til at gøre en reel forskel for klimaet, fordi fleksibelt forbrug og CO2-kompensation er det bedste alternativ til et dansk system, hvor grønt aflad kan sælges i strømkontrakter uden hold i virkeligheden. Et faktum som den offentlige debat og forbrugerombudsmanden forbigår med nye retningslinjer for grøn strøm og hetz mod klimakompensation.

Barry er det nyeste skud på stammen indenfor digitalt el-forbrug, der bl.a. viser brugerne præcist hvor meget CO2, deres strømforbrug udleder, samt hvor klimavenlig strømmen i stikkontakten er – time for time. Således kan brugerne flytte deres forbrug til de timer, hvor strømkilden udleder mindst muligt CO2, og dermed spare klimaet for udledning.

Det er ikke et løfte om 100% grøn strøm eller god klima-samvittighed gennem grønne kontrakter og oprindelsescertifikater (GOOs), men derimod en reel mulighed for at få et mere bevidst forbrug, i en tid hvor forbrugerne ellers vildledes af grønne tilbud og halvtomme løfter. Med forbrugerombudsmandens nye retningslinjer må elselskaberne nemlig sælge strøm under påskud af, at den er 100% grøn, så længe elselskabet har købt oprindelsescertifikater fra vedvarende energikilder, der tilsvarer deres kunders forbrug.

Det tjener en illusion om, at grøn strøm kan isoleres og sendes ud til den højeste byder, mens virkeligheden er, at strømmen i din stikkontakt udelukkende afhænger af hvor du bor, og hvornår du bruger strømmen. Det betyder også, at hvis der ikke produceres grøn strøm i dit område, så er strømmen ikke grøn – GOOs eller ej. Netop derfor har Barry valgt at demokratisere klimavenlighed med et hverdagsprodukt, der giver forbrugerne valget. For nyligt lancerede Barry, at man i appen kunne se, hvor meget CO2 ens strømforbrug udleder time for time. Dette i samarbejde med et andet dansk startup, Tomorrows ElectricityMap, der vha. AI og algoritmer udregner præcis hvilke kilder, strømmen kommer fra, og hvor klimavenlig strømmen i forbrugerens stikkontakt er – lige nu, og i de næste 24 timer.

Som noget helt nyt har Barry nu også bygget offsetting direkte ind i brugeroplevelsen sammen med det danske startup RenSti, så du kan kompensere for dit strømforbrug det samme sted, som du betaler for strøm, holder øje med dit CO2-forbrug og ser dine regninger. I stedet for at love guld og grønne aflad, har Barry altså valgt at give brugerne muligheden for at gøre en reel forskel for klimaet, ved at flytte sit forbrug til de timer, hvor strømmen faktisk er klimavenlig – samt muligheden for at kompensere for den udledning, man ikke kan undgå. Samarbejdet med RenSti sikrer, at pengene går til de bedst mulige træplantningsprojekter, så Barry’s brugere gør en reel forskel, hver gang de kompenserer for deres strømforbrug.

På bare fem uger har mere end 10% af Barry’s brugere allerede kompenseret for deres strømforbrug, og flere af dem gør det ofte.

Derfor er der på de fem uger blevet plantet over 7500 træer, som kompenserer for mere end 1720 ton CO2 – bla. fordi Barry planter et træ for hver ny kunde, de får. Det vidner om, at de danske elforbrugere er villige og parate til at ændre adfærd i klimaets navn, hvis blot de får de rette værktøjer. Et faktum der også kommer til udtryk i den feedback, Barry får fra brugerne. Flere af dem holder dagligt øje med CO2-niveauet eller andelen af vedvarende energi i appen, så de kan indrette deres forbrug derefter. Et nødvendigt skridt hvis man spørger eksperter som Lambert Schneider, medlem af FN’s CDM-bestyrelse for klimakreditter og researchkoordinator på det tyske forskningscenter Öko-Institut:

”Hvis du først reducerer din egen udledning og først derefter kompenserer for den del af din udledning, som er umulig for dig at fjerne ved hjælp af klimakreditter af en høj kvalitet, så er det bedre end ikke at klimakompensere.”

Derfor forsøger Barry, sammen med RenSti, at give forbrugerne et el-produkt, der gør op med vildledning og tomme klimaløfter, og i stedet tilbyder en mulighed for at sætte ind selv. Vi skal bruge strømmen, når den er mest klimavenlig, og kompensere for den CO2 udledning vi alligevel forårsager, hvis vi for alvor vil gøre en forskel, der kan mærkes i den grønne omstilling. En omstændighed, der ganske vist er mere besværlig end grønne kontrakter for sort energi, men ikke desto mindre en, der er sand.