Restriktioner i Nordjylland halverede rejser ind og ud af nedlukkede kommuner

Da regeringens restriktioner i syv nordjyske kommuner trådte i kraft, blev trafikken ind og ud af de berørte områder næsten halveret.

Restriktioner i Nordjylland halverede rejser ind og ud af nedlukkede kommunerDet viser en ny mobilitetsanalyse foretaget af teleselskabet 3, som er lavet ud fra anonymiseret aggregeret data fra 3’s netværk.

Mandag den 9. november trådte en række restriktioner i kraft i Nordjylland, som bl.a. betød, at borgere i syv kommuner så vidt muligt skulle holde sig inden for egne kommunegrænser, ligesom udefrakommende blev kraftigt opfordret til at holde sig væk. Restriktionerne gjaldt Thisted, Læsø, Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Brønderslev og Hjørring kommuner.

Nu giver en ny mobilitetsanalyse fra teleselskabet 3 indblik i effekten af restriktionerne.

Data fra 3’s mobilnetværk viser nemlig, at trafikken ind og ud af de syv berørte kommuner faldt med 44 % mandag 9. november sammenlignet med mandagen forinden. Det største fald i antallet af rejser over kommunegrænsen sås hos Læsø Kommune, hvor faldet var på hele 49 %. I den anden ende af skalaen faldt antallet af rejser over kommunegrænsen kun 39 % i Frederikshavn og Vesthimmerlands kommuner.

”Ved at analysere anonymiseret data fra vores mobilnetværk kan vi ret præcist beregne menneskemængder og deres bevægelsesmønstre. I dette tilfælde kan en mobilitetsanalyse indikere, i hvor høj grad restriktionerne i Nordjylland har haft den tilsigtede effekt. Og netop det er et rigtig godt eksempel på, hvordan mobilitetsanalyser kan spille en vigtig rolle i at kvalificere den offentlige debat og give beslutningstagere et objektivt datagrundlag at træffe beslutninger ud fra,” siger Jesper Larsen Wagner, direktør for Business Development & Operation hos 3.

Om 3’s dataindsigter og mobilitetsanalyser

  • Anonymiseret aggregeret netværksdata fra 3’s mobilnetværk gør det muligt at analysere på brugernes bevægelsesmønstre. Dataet indeholder ingen oplysninger, som hverken direkte eller indirekte kan identificere et konkret individ og dennes aktiviteter.
  • Dataet er baseret på målinger af antallet af brugere på 3’s netværk i de udvalgte områder, og på den baggrund har 3 efterfølgende regnet sig frem til et estimat på den samlede mængde mennesker. Da 3’s kundegruppe og andelen af udenlandske gæster på 3’s netværk ikke er repræsentativ for den samlede befolkning, har 3 brugt en stratificeret ekstrapoleringsmetode til at nå frem til det endelige tal. Dette er en gængs teknik inden for bl.a. markedsundersøgelser.
  • Analysemetoden lever op til gældende regler for persondatabehandling og følger guidelines for anonymisering fra EU-databeskyttelsesmyndighedernes arbejdsgruppe (tidligere kendt som Article-29 Working Party)