Skolers aftaler for IT-udlån er ikke gyldige

I de kommende uger får mange skoleelever udleveret iPads og skolecomputere på landets folkeskoler.

Skolers aftaler for IT-udlån er ikke gyldige 1Siden IT-udlån blev del af skolernes undervisningsmateriale, har mange forældre skrevet under på aftaler, hvori der står, at eleven er ansvarlig og erstatningspligtig over for skolen, hvis udstyret beskadiges, bortkommer eller bliver stjålet.

Men i de fleste tilfælde er kontrakterne ikke gyldige.

Er barnet uden skyld i, at udstyret bortkommer eller går i stykker, er det skolen selv, der skal erstatte det udlånte udstyr.

– Hvis skoletasken bliver stjålet eller hvis der er indbrud hjemme, og tyven løber med skolens iPad, så er skolen selv erstatningspligtig, uanset om eleven og forældrene har skrevet under på en aftalekontrakt, forklarer kommunikationschef hos If, Birgitte Ringbæk.

Problemstillingen er blevet prøvet ved Ankenævnet for Forsikring, hvor en elev havde fået stjålet sin taske med skolebøger og skolens iPad. Her var konklusionen, at skolen var erstatningsansvarlig.

– En del forældre er ikke klar over kendelsen fra Ankenævnet, og har derfor stadig den tro, at de skal erstatte udstyret ved tyveri eller hændelige uheld, siger Birgitte Ringbæk.

Selvom skolerne i de fleste tilfælde er ansvarlige for at erstatte det udlånte IT-udstyr, pointerer If Skadeforsikring, at det enkleste er at få indboforsikringen til at dække skaden eller tyveriet. Og det er muligt hos flere selskaber.

– Sagen kan blive bøvlet, hvis der opstår uenighed om hvordan udstyret er forsvundet eller gået i stykker. Vil man undgå at havne i en strid med skolen, er vores råd, at man tjekker om sin indboforsikring dækker udlånt it-udstyr, eller spørger hvilke løsningsmuligheder selskabet tilbyder for udlånt IT-udstyr, siger Birgitte Ringbæk fra If Skadeforsikring.

En indboforsikring dækker som udgangspunkt private ejendele. Skolens IT-udstyr er udlånt, og kan derfor ikke anses for at være privat ejendele. Derfor kan en udvidet dækning være nødvendig i nogle forsikringsselskaber.

Hvis en elev med vilje ødelægger udstyret eller selv er skyld i skaden, er sagen en anden. Så vil barnet typisk have erstatningsansvar.