ThyMors øger datakvaliteten og professionaliserer IT-systemet

Thy-Mors Energi Elnet har fået god hjælp fra programvare- og konsulenthuset Powel i arbejdet med at professionalisere datakvaliteten og IT-setuppet med sigte på at kunne håndtere de komplekse udfordringer i elnettet.

ThyMors øger datakvaliteten og professionaliserer IT-systemet 1
Kristian Tilsted, CTO i Thy-Mors Energi Elnet A/S

De opnåede forbedringer er af stor værdi for Thy-Mors Energi Elnet, der hen over de sidste to har gennemført en omfattende turnaround.

”Vi er i dag klædt på til at arbejde langt mere effektivt og opnå resultater af en højere kvalitet. I dag har vi et moderne, fremtidssikret IT-system, og vi ser frem til også at udvikle de måder, vores folk i marken arbejder.” siger Kristian Tilsted, CTO i Thy-Mors Energi Elnet A/S. ”Thy-Mors Energi Elnet har gennem de sidste par pr arbejdet målrettet og hårdt for et komplet digitaliseret net – en central del af ’Digital Twin’ strategien.”

Upræcise analyser og tunge manuelle processer

Powel tilbyder både softwareudviklere og konsulenter, og det er kombinationen heraf der har arbejdet tæt sammen med Thy-Mors Energi Elnet for at modernisere måden at arbejde på.

Data om nettet har tidligere været delt over flere systemer og sikringen af sammenhænge har krævet tunge arbejdsgange. Overblik, analyser, netberegninger, … har været svære at gennemføre, og systemerne var ikke opdaterede/synkroniserede.

Konsolideret registrering af nettet i ArcGIS

Professionaliseringen er startet med konsolidering af data om nettet i ArcGIS, hvorfra der er web-adgang til data. Denne samling af data sikrer understøttelse for:

  • Automatiseret ledningsudlevering
  • Værdiansættelse / benchmarking
  • Netplanlægning og beregning
  • Netdrift og ADMS
  • Vedligehold og reinvestering

Forudsætning for de gode resultater har været et godt og tæt samarbejde mellem Thy-Mors Energi Elnet og Powel’s konsulenter.

”Ved i fællesskab at kigge på eksisterende data og kombinere med den omfattende viden i hovederne på medarbejderne ved Thy-Mors Energi Elnet var vi i stand til at levere en konvertering, hvor vi optimalt udnyttede det eksisterende datagrundlag.” siger Jens Dalsgaard, Principal Business Process Consultant ved Powel.

”Vi har således leveret en konvertering, hvor behovet for efterfølgende dataforædling er begrænset.”

  • Det ene system var i en årrække ikke blevet opdateret, så stationer med nye trafoer, brydere skulle opdateres.
  • Kabler var historisk blevet beskrevet forskelligartet, men ved en fokuseret og effektiv indsats er kabeldata nu konsekvente og af høj standard.
  • Tilbage udestår primært at sikre komplet og korrekt tilknytning af stik til nettet og sikring af sammenhæng herfra til målere i afregningssystemet.

Netselskaber mødes med strenge krav

For en del medarbejdere ved Thy-Mors Energi Elnet var ArcGIS et nyt arbejdsredskab, så Powel har leveret målrettet undervisning i både standard funktionalitet og Powel tillægsfunktionalitet – funktionalitet der sikrer strømlining af arbejdsgange.

”Målet har fra starten været klart. Vi skal have førsteklasses datakvalitet indenfor en meget kort tidshorisont – og det er vi lykkedes med. Dette er helt nødvendigt for at kunne opfylde de strenge krav, vi som elselskab møder med den tiltagende elektrificering af samfundet”, siger Kristian Tilsted.

Snart vil Thy-Mors Energi Elnet have adgang til en webbaseret løsning målrettet medarbejdere i hele organisationen – også i marken.

”Det har været en positiv oplevelse at arbejde med ledelse og medarbejdere ved Thy-Mors Energi Elnet. På kort tid er der taget store skridt henimod et moderne IT-setup og effektive arbejdsgange. Organisationen er i dag væsentligt bedre forberedt til dagens og fremtidens krav end for blot få år siden.” siger Powel’s Jens Dalsgaard.

Løsninger til markpersonalet klar i løbet af efteråret

Alle i Thy-Mors Energi Elnet har overalt adgang til opdaterede data om nettet – og adgang til opdatere.

”Disse løsninger vil gøre det enkelt for markpersonalet at vedligeholde data om nettet direkte fra felten. Det er trods alt, de der er derude, der bedst ved, hvad der sker og kan sikre det registreret. Og opdateringer går direkte ind i den centrale registrering af nettet og er derved tilgængelig for alle i organisationen”, siger Kristian Tilsted fra Thy-Mors Energi Elnet.