Opbygning og forankring af en værdiskabende virksomhedskultur

[KRØNIKE] Både lederne, de HR-ansvarlige og de medarbejdere, der samarbejder i forskellige teams, har formentlig tænkt over virksomhedskulturen på deres arbejdsplads.

Opbygning og forankring af en værdiskabende virksomhedskultur 1
Philip van der Wilt, General Manager, EMEA, ServiceNow

Hvad består den af, er der en god eller en uhensigtsmæssig kultur, og hvordan opbygges og videreudvikles den?

Virksomhedskulturen er kort fortalt den lim, der binder det hele sammen. Højt produktivitet og højt medarbejderengagement skaber glade kunder, fordi de møder glade medarbejdere, der yder en stor indsats. Med en velfungerende virksomhedskultur kan HR-ressourcerne fokusere på rekruttering og fastholdelse af de gode talenter frem for på en høj medarbejderomsætning.

Der findes til gengæld ikke nemme genveje til at udvikle en sund og bredt forankret virksomhedskultur. Det er en proces, der kræver tid, omtanke og hårdt arbejde.

En taktisk indgangsvinkel til teamsamarbejde

Ingen er i stand til at ramme plet hver gang. Men når man forstår, at man er i en læringsproces, hvor samarbejde og kultur forfines, så er man godt på vej til at kunne opbygge højtydende medarbejderteams.

Med mit eget team forsøger jeg personligt at bevæge mig væk fra det traditionelle chefkontor og i stedet opbygge et miljø, der motiverer alle medarbejdere i teamet til at byde ind med deres bidrag. Konflikter og uenighed vil altid opstå. Man skal ikke se det som en trussel men snarere som en opgave, der kan skabe fremdrift, når konflikterne løses i fuld respekt for hinanden. Alle meninger er lige gode, og det viser sig ofte, at når man udveksler meninger og synspunkter, bliver alle klogere og teamet stærkere. Samtidig må det altid være sådan, at hele teamet tager ansvar for de fælles beslutninger.

Som de fleste andre virksomheder er vi ekstremt resultatfokuserede, og vi kan bedst lide at vinde. Når vi samarbejder med klare mål og prioriteringer, giver vi os selv de bedste muligheder for at skabe succes og indfri målsætningerne både på kort og lang sigt.

Lederskabets DNA

Dybest set kræver en velforankret kultur et fælles formål, som der er enighed om. Når det fælles formål kombineres med en adfærd, der fremmer diversitet i tankemåde, accept af andres synspunkter og opbygning af en følelse af tilhørsforhold, vil teamet føle et reelt ejerskab for kulturen på arbejdspladsen.

Det kan lyde lidt uhåndgribeligt for resultatorienterede sælgere, men det er helt afgørende, når man skal opbygge et nyt, mere tilfredsstillende og mere produktivt arbejdsmiljø.

Samhørighed på arbejdspladsen

Hvornår ændrede vi grundlæggende holdning til det at gå på arbejde? Tidligere passede man sit arbejde ude at brokke sig (stort set uanset hvor hårdt det var) …men i dag betragter de fleste deres arbejde som et redskab til selvudvikling og selvrealisering.

Jeg kan bedst forklare forandringen ved at gå tilbage i tiden og se på den situation, mine forældre stod i ved udgangen af anden verdenskrig i Rotterdam. Byen var voldsomt mærket af krigen, men der var et stærkt sammenhold i befolkningen, fordi alle oplevede den samme mangel på ressourcer, og man hjalp hinanden i lokalsamfundet.

I dag har vi ikke samme følelse af sammenhold og tilhørsforhold, ganske enkelt fordi tempoet i det moderne samfund er et helt andet. Samtidig ser vi positive tegn, nu hvor Generation Z, der er født omkring årtusindskiftet, kommer ud på arbejdspladserne. De har større fokus på at have et meningsfyldt arbejde og høste positive oplevelser på arbejdspladsen, og de giver mere tilbage til samfundet, end vi nogensinde har gjort.

Fra trendy til solid virksomhed

Ingen virksomheder fremstår som trendy i al fremtid. Alle virksomheder skal kunne udvikle sig til at blive en velkonsolideret virksomhed og en attraktiv arbejdsplads. Det kan man kun, hvis man samtidig er i stand til at tiltrække og fastholde de rette talenter. Det kræver, at medarbejdertrivsel og selvstændighed er centralt forankret i virksomhedens måde at drive forretning på.

Uanset branche eller sektor handler det om at formulere de rette mål, arbejde seriøst og have fokus på virksomhedens mission. Når en virksomhed evner det, oplever medarbejderne et lederskab, der skaber værdi, og jeg er også overbevist om, at kunderne samtidig får et klart billede af virksomhedens position og værdi.

Et fælles formål

Jeg opfordrer alle ledere til at sørge for, at alle medarbejderne i deres team kender det fælles formål og deler en fælles vision for, hvorfor de skal løse de konkrete opgaver i det daglige arbejde.

Det er helt afgørende at gå foran med et godt eksempel og give dem et fokuspunkt på horisonten at navigere efter. Vi lever i en kompleks og omskiftelig verden, og det kan let ske, at alle har deres egen opfattelse af, hvor de er på vej hen, afhængigt af hvilken vinkel de ser tingene fra og den konkrete situation for den enkelte person.

Det er vigtigt at skabe en kultur, der er inkluderende, mangfoldig, ærlig og gennemsigtig. Så bliver det nemmere for teamet at finde det fælles punkt på horisonten at navigere efter.

Philip van der Wilt,

General Manager, EMEA, ServiceNow