Atea valgt som leverandør på meget stor offentlig aftale

SKI har valgt Atea blandt leverandørerne af kommunikations-, netværks- og sikkerhedsprodukter til staten og en majoritet af kommuner.

Morten Bo Jørgensen, Senior Vice President Atea

Aftalen på samlet 1,7 mia. kr. træder i kraft ultimo september.

De kommende år skal Atea levere kommunikations-, netværks- og sikkerhedsprodukter til staten og en lang række kommuner på SKI rammeaftale 50.07, ’Kommunikationsprodukter og -løsninger’.

Aftalen løber i to år med option på yderligere to år, og udover staten har 73 kommuner og fire regioner valgt at tilslutte sig den forpligtende aftale. Desuden kan en række andre offentlige institutioner, for eksempel universiteter og forsyningsselskaber, købe ind på aftalen på frivillig basis. Den samlede værdi af aftalen vurderes til at være 1,7 mia. kr.

”Vi er meget glade over at være valgt som leverandør på denne omfattende aftale og ser frem til at levere de bedste og mest konkurrencedygtige løsninger inden for kommunikation, netværk og sikkerhed til det offentlige Danmark,” siger Senior Vice President Morten Bo Jørgensen fra Atea Public.

Rammeaftalen er delt ind i tre delaftaler, og Atea er blandt de valgte leverandører på alle tre delaftaler.