Coronakrisen påverkar första kvartalet – brotrafiken föll 69 procent vecka 12-13

Øresundsbrons vägtrafik minskar i spåren av coronapandemin – under det första kvartalet gick vägtrafiken totalt ner 15,1 procent jämfört med samma period i fjol.

Coronakrisen påverkar första kvartalet – brotrafiken föll 69 procent vecka 12-13 1Personbilstrafiken har drabbats hårdast medan lastbilstrafiken över 9 meter ökade marginellt under årets tre första månader.

Øresundsbro Konsortiets resultat blev ett överskott på 265 miljoner DKK före värdeförändring, vilket är en minskning med 6 miljoner DKK jämfört med samma period förra året. Driftkostnaderna blev oförändrade på 55 miljoner DKK och räntekostnaderna minskade med 6 miljoner DKK.

– Coronapandemin påverkar oss alla på flera sätt, och det gäller också trafiken över Øresundsbron. Sveriges och Danmarks insatser för att begränsa spridningen av coronaviruset började tydligt påverka trafiken från mitten av mars, i takt med att skärpta restriktioner infördes och Danmark tillfälligt stängde gränsen från den 14 mars för personer som saknar giltiga skäl för inresa, säger Caroline Ullman-Hammer, VD för Øresundsbro Konsortiet.

Vägtrafiken på förbindelsen föll med 69 procent under vecka 12-13 jämfört med samma veckor i fjol – de två hela veckor som tydligast påverkades av covid-19 under årets första kvartal. Personbilstrafiken föll med 74,8 procent under perioden, medan lastbilstrafiken över 9 meter minskade med 4,5 procent. Fritidskunder stannar hemma på myndigheternas uppmaningar, samtidigt som pendlare arbetar hemifrån när arbetsplatser stängts. Godstransporter omfattas inte av de skärpta inresereglerna i Danmark.

Till och med den 13 mars minskade totaltrafiken med 0,2 procent jämfört med samma period förra året. Genomsnittstrafiken per dag minskade dock med 1,5 procent till 16.953 fordon eftersom det är skottår.

Således minskade Øresundsbrons personbilstrafik totalt sett med 16 procent under årets första kvartal. Antalet lastbilar över 9 meter ökade med 1,2 procent under det första kvartalet och har påverkats minst av coronakrisen. Men den totala godstrafiken, inklusive varubilar 6-9 meter, minskade med 5,6 procent under perioden. Busstrafiken föll med 23,7 procent.

Konsortiets intäkter minskade med 6 miljoner DKK till 403 miljoner DKK under det första kvartalet, varav vägtrafikens intäkter minskade med 10 miljoner DKK. Rörelseresultatet blev 275 miljoner DKK, vilket är en försämring med 12 miljoner DKK jämfört med samma period i fjol.

Årets andra kvartal inleddes med att coronapandemin fortsatt att kraftigt påverka Øresundsbrons trafik. Totalt sett föll vägtrafiken markant med 71 procent under perioden 1-27 april jämfört med samma period förra året.

– Vi kommer tyvärr inte att nå förväntat resultat för 2020, men osäkerheten om hur länge situationen pågår gör det svårt att komma med nya resultatförväntningar, säger Caroline Ullman-Hammer.

Trafikutveckling i perioden januari-mars

   Trafik per dag
2020
Trafik per dag
2019 
Utveckling
trafik
Personbilar* 12.954 15.420 -16,0%
Kontant 1.592 1.879 -15,3%
BroPass Fritid 4.259 5.039 -15,5%
BroPass Business 2.322 2.817 -19,8%
BroPass Pendlare 4.781 5.685 -15,9%
Godstrafik** 1.522 1.611 -5,6%
Lastbilar > 9 m. 1.414 1.397 1,2%
Varubilar 6-9 m. 108 214 -49,7%
Bussar 89 117 -23,7%
Totalt 14.565 17.148 -15,1%

* Personbilar inkluderar personbilar med släp och motorcyklar.
** Godstrafik inkluderar alla godstransporter från 6 meter eftersom betalstationen sedan 2019 möjliggör en mer omfattande kategorisering av fordon.

Huvudposterna i resultaträkningen (miljoner DKK)

Jan – mar. 2020 Jan – mar. 2019 Utveckling
Intäkter väg 268 278 -10
Intäkter järnväg 129 127 2
Övriga intäkter 6 6 0
Summa intäkter 403 411 -8
Driftskostnader – 55 – 55 0
Avskrivningar -73 -69 -4
Rörelseresultat 275 287 -12
Finansiella poster -10 -16 6
Resultat före värdeförändring 265 271 -6
Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto* 64 -225
Värdeförändring, valutakurseffekt, netto* 81 15
Periodens resultat 410 61

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga.