Invitation: Nyt EU-støtteprogram til digital infrastruktur

Europa-Kommissionen og Energistyrelsen indbyder onsdag d. 2. oktober 2019 til informationsmøde om støtteprogrammet CEF2 – digital.

Invitation: Nyt EU-støtteprogram til digital infrastruktur 1Der er afsat 3 mia. euro til støtteprogrammet i perioden 2021-2027.

CEF (Connecting Europe Facility) er et EU-støtteprogram inden for transport, energi og tele. Formålet med programmet er at støtte etableringen af infrastruktur. CEF2 – digital er den del, som vedrører digital infrastruktur.

Kommissionen er nu i gang med at fastlægge de nærmere rammer for CEF2 – digital, herunder hvilke typer af projekter, som skal prioriteres. Kommissionen har indikeret, at der f.eks. vil kunne gives støtte til udrulningen af backboneinfrastruktur til lokalområder med dårlig bredbåndsdækning og til at understøtte udviklingen af såkaldte ”5G Communities”.

På informationsmødet vil Kommissionen orientere om CEF2 – digital, hvorefter der vil være debat om, hvad vi fra dansk side ønsker prioriteret i støtteprogrammet. Der vil herunder være en paneldebat med deltagelse fra telebranchen og fra kommunale/regionale interesser. Mødet vil foregå på engelsk.

Hvor

Energistyrelsen – Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Hvornår

Onsdag d. 2. oktober 2019, kl. 10.30 – 14.00.