Nutanix og ServiceNow etablerer nyt samarbejde

ServiceNow står for bredden og Nutanix for it-ekspertisen.

Nutanix og ServiceNow etablerer nyt samarbejde 1
Greg Smith, produktchef hos Nutanix

Det er en måde at se på et nyt interessant samarbejde mellem de to virksomheder. Samarbejdet betyder, at virksomhedernes platforme er integreret med hinanden.

Nutanix og ServiceNow har et fælles mål, som de to virksomheder dog arbejder hen imod på lidt forskellige måder, nemlig at forenkle IT-drift for moderne virksomheder.
Kan det lykkes de to virksomheders løsninger supplerer hinanden? Ja, det ser ud til. De har nemlig netop præsenteret et samarbejde mellem de to virksomheder.

Kort sagt har brugere af ServiceNows skyplatform til styring af IT nu blandt andet adgang til funktionaliteten, der findes i Nutanix’s platform til IT-drift. Eller hvis man vil se det omvendt, kan Nutanix-brugere få adgang til funktionaliteten på ServiceNows platform.

Nutanix lægger især vægt på automatisering af det tekniske i forhold til it-operationer, ikke mindst for private skyer, og på at give adgang til detaljeret information om de forskellige dele af et it-miljø. ServiceNow har et bredere fokus, der ud over at styre arbejdsgange til IT også inkluderer arbejdsgange til styring af medarbejdere og kunder.

Hvad betyder dette?

Fra ServiceNow-perspektiv er der adgang til mere detaljerede oplysninger om it-ressourcer og en højere grad af automatisering af it-operationer. Fra Nutanix-perspektiv åbner en dør til ServiceNows funktionalitet, der ikke er strengt it-orienteret, f.eks. muligheden for at definere arbejdsgange til styring af kunder og medarbejdere.

Vil der være nogen overlapning af funktionalitet i begge platforme? Så opstår der et behov for brugere at bestemme, hvilken platform de skal bruge til forskellige typer funktionalitet?

“Nej, de to platforme supplerer hinanden. Det er ikke sådan, at den ene platform erstatter den anden. Vi er stolte af dette samarbejde, da ServiceNow er standard inden for sit felt,” siger Greg Smith, produktchef hos Nutanix.

Er det almindeligt, at kunder bruger begge platforme i dag?

“Ja, vi har mange kunder, der bruger ServiceNow. Mange af dem har bedt om integration mellem vores platform og ServiceNows platform,” siger Greg Smith, produktchef hos Nutanix.

Greg Smith fremhæver tre integrationspunkter mellem de to platforme:

  • ServiceNow-brugere får adgang til Nutanix-funktionaliteten for automatisk at få information om, hvilke komponenter der er i private skyer. Dette gælder alt fra individuelle virtuelle servere til klynger, opbevaringsbassiner med mere.
  • ServiceNow-brugere får adgang til Nutanix-funktionalitet til hurtigt at rulle ud, administrere og skalere applikationer ved hjælp af Nutanix-skabeloner (blueprintsr). Skabelonerne bliver tilgængelige i ServiceNows servicekatalog.
  • Nutanix automatiseringsmotor bliver tilgængelig direkte på ServiceNows platform. Dette betyder for eksempel, at meddelelser af typen “notifikationer” automatisk sendes til passende personer.

Kunder skal kunne få support fra en kilde. Men hvis det er nødvendigt, vil Nutanix og ServiceNow kommunikere for at løse problemer

Greg Smith ønsker ikke at kommentere yderligere om et tættere samarbejde mellem de to virksomheder. Men med rimelighed skal man arbejde for at skabe endnu tættere integration mellem de to platforme. Det ser også ud til, at de to virksomheder ikke vil gå ind på hinandens områder, selv hvis dette samarbejde mislykkes.