MSSM Konference på MARTEC

Årets MSSM konference (Maritim Sundhed, Sikkerhed og Miljø) afholdes som noget nyt for første gang i Frederikshavn.

MSSM Konference på MARTEC 1Der er et enormt vækstpotentiale i den maritime branche. Sikkerhed er et afgørende parameter i forhold til at opnå vækst og være en afgørende spiller på den internationale scene.

MSSM er unik ved at det både er aktive søfarende, rederifolk, skoler, myndigheder, organisationer og leverandører -samt mange andre – der hvert år mødes og diskuterer de hotteste emner i den blå industri med det mål at finde fælles løsninger på, hvordan de gør maritime arbejdspladser både sikre, sunde og bæredygtige

Det helt nye på årets konference er den unikke mulighed for at blande konference med praksis, der er opstået ved at MDC og MARTEC i samarbejde har lagt et program der giver mulighed for at inddrage de undervisningsfaciliteter som MARTEC råder over. Man kan få hands on experience efter et oplæg. Søfart er kendetegnet ved praktisk og fysisk arbejde, og selv om flere opgaver er blevet digitaliseret, så er det stadig skibe der flytter lasten, og der findes manuelle praktiske opgaver der skal udføres med fokus på den søfarendes sundhed og sikkerhed.

Derfor er der lagt op til to tætpakkede dage, med mange spændende emner på dagsordenen.

Der er tale om en årlig national konference, der efter mange år efter samme koncept, er omstruktureret til at afholdes ”on the road”. Første stop er Frederikshavn, hvor MARTEC ligger.