Nyt forretningsområde skal sætte tempo på energiprojekter
Hjem ENERGI Nyt forretningsområde skal sætte tempo på energiprojekter

Nyt forretningsområde skal sætte tempo på energiprojekter

Af Redaktionen

Landets største rådgivende landinspektørfirma, LE34, etablerer nyt forretningsområde for Miljø, Plan & Jura.

Med den nye kombination af miljørådgivere, planlæggere, landinspektører, landskabsforvaltere og jurister giver LE34 myndigheder og borgere et godt udgangspunkt for at skrue tempoet op for realiseringen af energiprojekter.

– Samfundet står i en transformationsproces, hvor vi skal gennemføre energiprojekter, der bliver mere og mere komplekse. Ny teknologi kombineres, el-nettet udbygges og samtidig skal der frigøres plads til mere natur gennem en multifunktionel arealanvendelse. For at sætte skub i denne omstillingsproces til grøn energi har vi netop etableret Miljø, Plan & Jura som nyt tværfagligt forretningsområde, fortæller Gert M. Henningsen, der er landinspektør og chef for det nye forretningsområde.

Ifølge den politiske aftale ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022” skal bidraget fra vedvarende energi fra solcelle- og vindmølleparker på land være firedobbelt i 2030 sammenlignet med 2021. Dertil kommer diverse politiske aftaler og strategier for Power-to-X, CO2-fangst og etablering af energiparker til lands, som for eksempel Megaton Energipark i Ringkøbing-Skjern, der har som målsætning at producere over en million ton grønne brændstoffer om året i 2030.

Nyt forretningsområde skal sætte tempo på energiprojekter

Med et nyt forretningsområde, Miljø, Plan & Jura samler LE34 miljørådgivere, planlæggere, landinspektører, landskabs-forvaltere og jurister og skaber en unik kombination af fagspecialister med et særligt kendskab til nogle af de typiske barrierer, so

– Presset er voldsomt. Når man flyver lidt op i helikopteren og betragter de mange projekter fra oven, så tegner der sig et billede af de typiske barrierer som for eksempel myndighedsprocessen og sen inddragelse af borgerne. Samtidig bevæger miljøvurderingerne, der er en del af myndighedsprocessen, sig jævnligt ud i ubetrådt terræn på grund af de nye energiprojekters karakter, og det stiller store krav til alle involverede parter, uddyber Gert M. Henningsen.

Nedbryder barrierer

Det nye forretningsområde Miljø, Plan & Jura samler miljørådgivere, planlæggere, landinspektører, landskabs-forvaltere og jurister på tværs af LE34 og skaber en unik kombination af fagspecialister med et særligt kendskab til nogle af de typiske barrierer, som kan forsinke grønne energiprojekter. En af dem, der skal opbygge den nye tværfaglige synergi, er Jakob Kirkeskov, der er tiltrådt som afdelingsleder for Miljøvurdering og Planlægning i LE34 den 1. februar. Han kommer fra en stilling som senior chefkonsulent i Miljø & Sundhed hos Rambøll.

– Ambitionen er at støtte udviklere og bygherrer endnu tidligere i processen og mere helhedsorienteret at tilbyde rådgivning om myndighedsprocesserne. Det gælder den fysiske planlægning og miljøvurderinger samt lodsejerhåndtering, multifunktionel arealudvikling og ekspropriationsrådgivning i én og samme pakke. På den måde sikrer vi, at projekterne bliver modnet så et godt plangrundlag kan sikre realisering af projekterne, samtidig med at lodsejerne og andre interessenter er med ombord, fortæller Jakob Kirkeskov, der er miljøingeniør med mange års erfaring med denne type projekter.

Det kræver noget ekstraordinært af os alle

LE34 har allerede opbygget omfattende erfaring med at gennemføre lodsejerhåndtering for blandt andet Energinet, Evida og en lang række forsyningsselskaber, ligesom LE34 har leveret miljøvurderinger og plangrundlag til solcelle- og vindmølleparker i hele landet. Med den tværfaglige organisering er LE34 klar til at håndtere flere og mere komplekse projekter som energiparker.

– Når projekternes karakter er ny for mange, kræver det noget ekstraordinært af os alle. Med det nye forretningsområde Miljø, Plan & Jura er LE34 klar med tværfaglig rådgivning, der bryder de typiske barrierer ned og sætter tempoet i den grønne omstilling op, understreger Gert M. Henningsen.

 

Relaterede artikler

Vi bruger cookies og andre identifikatorer for at forbedre din oplevelse. Dette giver os mulighed for at sikre din adgang, analysere dit besøg på vores hjemmeside. Det hjælper os med at tilbyde dig personlig indhold og nem adgang til nyttige oplysninger. Klik på "Jeg accepterer" for at acceptere vores brug af cookies og andre identifikatorer eller klik på "Flere oplysninger" for at justere dine valg. jeg godkender Flere oplysninger >>