“Mulighedernes Indien” præsenteres på Teknologisk Topmøde

I dag præsenteres rapporten “Mulighedernes Indien” til et fuldbooket Teknologisk Topmøde i København. 200 deltagere fra det danske tech-økosystem skal diskutere den teknologiske udvikling, og samtidig sætter vi Danmarks rolle i udviklingen af globale bæredygtighedsløsninger til debat.

"Mulighedernes Indien" præsenteres på Teknologisk Topmøde 1Teknologisk Topmøde kickstarter debatten om, hvorvidt Danmark kan blive et globalt laboratorium for udviklingen af bæredygtige løsninger.

Danmark forhandler Klimalov – indisk smogalarm lukker skoler

Den brændende platform er ikke til at overse.

November 2019 – Delhi lukker skoler på grund af værste luftforurening i årevis, og 5 mio. elever får uddelt masker. Værdierne for smog er 20 gange højere end WHO’s anbefalede maksimum.

Det er bare et af det store lands store problemer.

I selvsamme dage sidder danske politikere og aftaler rammerne for Klimaloven, der skal gøre Danmark til verdens førende grønne nation og skære vores CO2-udslip med 70 % ift. 1990-niveau.

Koblingen mellem disse hændelser er ikke blot sammenfaldet af tidspunkt. Den globale udfordring med at indfri FN’s 17 verdensmål og standse den globale opvarmning er netop global. Verdens udfordringer kan ikke løses ved blot at tænke nationalt.

Derfor har Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) i en ny rapport rettet opmærksomheden mod Indien, som om få år er verdens folkerigeste land, som i 2030 bliver verdens tredjestørste økonomi, og som er i en rivende udvikling – både ift. økonomisk vækst, befolkningstal, urbanisering og omstilling af samfund.

For som der står i rapporten: ”Hvis Indien ikke lykkes med verdensmålene – lykkes verden ikke.”

Anbefalingerne er Akademiet for de Tekniske Videnskabers bud på, hvordan vi, ved at hjælpe verdens hurtigst voksende store økonomi med sin obligatoriske grønne omstilling, kan bidrage til en mere bæredygtig verden og samtidig skabe både arbejdspladser og vækst i Danmark.

De 3 anbefalinger

1. Globaliser Danmarks bæredygtighedsindsats – sæt løsninger i spil
Danmark bør ikke kun føre an i nationale bæredygtighedsmålsætninger, men gå forrest i jagten på globale løsninger.

2. Vi skal udvikle løsninger til Indien – sammen med Indien
Indien står overfor verdens største bæredygtighedsprojekt. Danske virksomheder kan gribe de enorme markedsmuligheder gennem innovative samarbejdsprojekter med indiske partnere.

3. Lær af Indien : Udvikl en dansk ”man on the moon”-mission
Danmark bør tage ved lære af den indiske regerings prioritering og iscenesættelse af videnskab og teknologi, som driver for landets udvikling.

Citater fra rapporten

Freddy Svane, Danmarks ambassadør i Indien:

 • Århundreder skabte Indien, nu skaber Indien dette århundrede.
 • ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskabers besøg i Indien har skabt grundlaget for et nyt og omfattende samarbejde mellem Danmark og Indien. Danmarks bæredygtighedsdagsorden skaber en enestående ramme.

Jukka Pertola, præsident, Akademiet for de Tekniske Videnskaber:

 • Den indiske regerings planer passer 1:1 til de ydelser, Danmark kan levere. Døren er nu åbnet igen, og de store indiske udfordringer kan løses af dansk teknologi.
 • Indien anerkender sine udfordringer, men har svært ved at eksekvere planerne, der skal løse problemerne. Her vil danske rådgivende ingeniører kunne hjælpe. Der er muligheder nu, og vi bør hurtigt sætte gang i workshops og skabe forbindelser mellem universiteterne og forskningsklynger.

Carsten Orth Gaarn-Larsen, CEO, CLEAN:

 • Det er en kæmpe mulighed, at ATV har dialog med Modis Principal Scientific Advisor om, hvilke temaer vi skal samarbejde om. Med udgangspunkt i danske styrkepositioner skal vi udvælge de eksempler, som kan skaleres, eksempelvis ift. at måle på vand, så man kan regulere, eller ift. affaldssortering og -håndtering.

Mads Søndergaard, executive vice president, Niras:

 • Muligheden er der, for virksomheder, universiteter og investorer, til at positionere os i forhold til et af verdens største markeder. Vi kan få adgang til flere ressourcer, nye markeder og et større internationalt udsyn ved at indgå et tættere samarbejde med Indien. Ved at gribe muligheden nu vil vi kunne understøtte og videreudvikle Danmarks position som en af verdens førende Science & Engineering-regioner.

Bent Claudi Lassen, bestyrelsesformand, VIFU – Videncenter for Fødevareudvikling:

 • Det vil skabe eksportindtægter og arbejdspladser, og det vil kunne dokumentere CO2-besparelser i en størrelsesorden, der er interessant i en kontekst, hvor Danmark får svært ved at opfylde sin målsætning om 70 % på den korte bane.

Katrine Krogh Andersen, forskningsdekan, DTU:

 • Indien er på vej gennem en overvældende udvikling over relativt kort tid. Befolkningstilvækst, urbanisering og øget velstand medfører, at der skal bygges bolig og infrastruktur til 380 mio. indere i løbet af få år. Investeringerne i energi mv. får kæmpe betydning for drivhusgasudledninger i mange årtier.

Per Falholt, CEO og founder, Per Falholt Global R&D Advisory Services:

 • Man kan kun blive imponeret over et indisk system, som har science impact på allerhøjeste niveau

Maja Horst, professor, DTU:

 • Husk at markedet ikke bare er noget, der findes, men noget, man skaber, i sammenhæng med ny teknologi. Og sæt ambitiøse mål. Det gør de i Indien.
 • I Indien er teknologiudvikling underlagt demokratiske processer, der kan være besværlige og langsommelige. Men det gør med al sandsynlighed også udviklingen mere robust og øger sammenhængskraft og stabilitet. Samtidig oplevede jeg en konsensuskultur, vi kender fra Danmark.

Henrik Bindslev, dekan, SDU og formand, CLEAN:

 • Løsninger i Indien skal prissættes betydeligt lavere end i Danmark, men er til gengæld relevant for et meget stort og voksende marked i Indien og andre lande i kraftig udvikling.
 • Indien må ikke følge samme vej til udvikling, som vi gjorde i Europa. Dels fordi drivhusgasbudgettet ikke levner rum til det uden en katastrofe for alle, men også fordi Indien har vores moderne, industrielt baserede forurening og affaldsproblemer helt inde på livet.

Dorthe Lybye, programme director, Rockwool:

 • Qua de udfordringer inderne har, udvises der stor innovationskraft. Man er ganske enkelt nødt til at løse landets udfordringer ved at tænke anderledes.

Søren Hvidkjær, forskningsdekan, CBS:

 • Det demokratiske grundlag betyder, at der måske er lidt længere fra ord til handling sammenlignet med deres økonomisk succesfulde naboland, men det fjerner også betydelige risici og komplikationer for danske universiteter i samarbejdet med indiske partnere.

Michael Z. Hauschild, professor, DTU:

 • Med vores stærke kompetencer på vand, biologisk produktion og fornybar energi adresserer vi Indiens fundamentale udfordringer lige nu.

Lars R. Enevoldsen, Senior Vice President, Kamstrup:

 • Såvel behovet som vores kompetencer er erkendt i Indien, og vi oplevede politikere og embedsmænd på absolut højeste niveau invitere os til at samarbejde med indiske myndigheder, virksomheder mv.