Få virksomheder udnytter dataøkonomiens potentiale
Hjem UNDERSØGELSE Ny undersøgelse: Få virksomheder udnytter dataøkonomiens potentiale

Ny undersøgelse: Få virksomheder udnytter dataøkonomiens potentiale

Af Redaktionen

Kun seks pct. af verdens virksomheder bruger, tilgår og deler data på en måde, så de kan høste alle fordelene ved en solid datastrategi.

Det viser en ny undersøgelse fra Data Cloud-virksomheden, Snowflake.

Undersøgelsen, der omfatter 1.000 virksomhedsledere og it-chefer, fremhæver de største barrierer, som virksomhederne står over for, når de får alvor skal tage hul på dataøkonomien.

Dataøkonomi, som det defineres af Snowflake, gør det muligt for virksomheder at håndtere de mest komplekse forretningsproblemer, opbygge nye indtægtskilder og løfte sine services op over konkurrenternes ved at skræddersy dataprodukter og -tjenester til kunder og partnere. En undersøgelse blandt 1.000 virksomheder viser, at kun seks pct. er såkaldte dataledere. Dét betyder, at kun hver én ud af hver 17. virksomhed arbejder strategisk med at demokratisere data, integrere nye teknologier og kapitalisere på data.

Mange virksomheder har ambitioner om at udnytte data og blive meget mere datadrevne, men kun 38 pct. evner i dag at trække værdi ud af deres data og træffe datadrevne beslutninger.

Data giver konkurrencefordele

Undersøgelsen viste, at de førende virksomheder inden for dataøkonomien har fire karakteristika:

  1. De har uhindret adgang til data
  2. De bruger data som grundlag for stort set alle beslutninger
  3. De bruger aktivt data til at understøtte strategiske målsætninger, såsom øget omsætning og nye indtægtsstrømme
  4. De deler data sikkert med deres eksterne partnere.

Virksomheder med disse fire karakteristika, datalederne, opnår signifikant bedre resultater end virksomheder, der ikke anvender data på samme måde, også kaldet novicer. For eksempel oplevede 77 pct. af datalederne en årlig omsætningsvækst de seneste tre år, mens det kun gør sig gældende for 36 pct. af novicerne. Desuden oplevede 60 pct. af datalederne, at deres markedsandele voksede i samme periode, sammenlignet med kun 31 pct. af novicerne.

Få virksomheder udnytter dataøkonomiens potentiale“Det er tydeligt, at flere af dataledernes forretningsmæssige fordele stammer fra virksomhedernes adgang til data, datatjenester og -løsninger, samt fra samarbejde om data – alle de elementer, der kendetegner dataøkonomien. Hurtigvoksende virksomheder bruger alt det, dataøkonomien tilbyder til at løse de mest komplekse udfordringer, forbedre kundeoplevelsen og øge sikkerheden. Det betyder også, at novicerne risikerer at sakke endnu længere bagud, fordi de ikke har kontrol over deres data og potentielt er udsat for en øget sikkerhedsrisiko,” siger Christian Lindtorp Andersen, der er Snowflakes landechef i Danmark.

Barriererne i dataøkonomien

At blot seks pct. af virksomhederne betegnes som dataledere indikerer, at mange virksomheder har svært ved at forvalte data effektivt og udvinde brugbar værdi fra dem. Selvom de fleste it-afdelinger har en datastrategi, har 55 pct. af de adspurgte virksomheder ikke ubegrænset adgang til data. De formår heller ikke at nedbryde datasiloer, hvilket forhindrer datadeling og samarbejde på tværs af interne afdelinger.

49 pct. af respondenterne mangler en decideret strategi fra ledelsen, der kan re-positionere dem, så de kan arbejde på at blive dataledere. Mange mener f.eks. ikke at de teknologier, de anvender i dag, er egnede til dataøkonomien. En effektiv dataplatform skal være skalerbar og elastisk og kunne håndtere en næsten ubegrænset mængde data. Men det er under en tredjedel af respondenterne, der mener, at deres dataløsninger nemt kan skaleres. Hvad værre er, mindre end en fjerdedel siger, at deres dataløsning giver dem mulighed for at dele, få adgang til og integrere data i realtid.

“Flere af novicerne inden for dataøkonomi bruger stadig on-premises legacy-teknologi, der hverken er skalérbar eller egner sig til moderne virksomheders databehov. Ovenikøbet mangler ledelsen ressourcer og kompetencer

til at udrulle deres egne datastrategier eller implementere de processer, der gør det muligt at dele data. Derimod er datalederne gode til at udnytte mulighederne i cloud-løsningerne. De har en datainnovativ ledelse og har etableret processer, der gør data tilgængelig for alle i organisationen,” fortæller Christian Lindtorp Andersen.

Sådan adskiller dataledere sig fra datanovicer

Undersøgelsen viser, at der er dataledere i alle brancher lige fra sundhedssektoren og Life Science til teknologi og detailhandel. Når først de har tilsluttet sig dataøkonomien, er de en del af et økosystem, hvor de både leverer og drager fordel af at dele data og indsigter med andre virksomheder og organisationer i økosystemet via data management-systemer. En række af Snowflakes kunder er allerede dataledere og bruger data til at kortlægge nye markedsmuligheder, strømline processer og levere en mere personlig kundeservice til deres kunder.

En analyse af datalederne viser hvor de klarer sig betydeligt bedre end resten af undersøgelsens respondenter:

  • Ledelsen viser vejen – Stærkt lederskab er afgørende for en virksomheds succes i dataøkonomien. Hele 63 pct. af virksomhederne har en ledelse, som aktivt arbejder for at være blandt de bedste til at udnytte data.
  • Processer – Datalederne er bedre til at afstemme datamål på tværs af afdelinger. 62 pct. har eksperter siddende i et data- eller analysecenter, der koordinerer datapolitikker, og 54 pct. giver brugerne adgang til alle tilgængelige data via ét samlet system eller applikation.
  • Teknologi – 50 pct. af datalederne beskriver deres datalagring og -styring som skalerbar og elastisk, mens det kun gælder for 24 pct. af novicerne. Datalederne trækker på en større mængde data fra flere kilder, samtidig med at de nedbryder siloer og samarbejder med både interne og eksterne partnere.

Relaterede artikler

Vi bruger cookies og andre identifikatorer for at forbedre din oplevelse. Dette giver os mulighed for at sikre din adgang, analysere dit besøg på vores hjemmeside. Det hjælper os med at tilbyde dig personlig indhold og nem adgang til nyttige oplysninger. Klik på "Jeg accepterer" for at acceptere vores brug af cookies og andre identifikatorer eller klik på "Flere oplysninger" for at justere dine valg. jeg godkender Flere oplysninger >>