Energistyrelsen holder auktion over frekvenstilladelse i 450 MHz-frekvensbåndet

Energistyrelsen holder den 23. juni mellem kl. 10 og 14 auktion over en tilladelse i 450 MHz-frekvensbåndet.

Energistyrelsen holder auktion over frekvenstilladelse i 450 MHz-frekvensbåndet 1Frekvensauktionen gennemføres ved brug af Bruun Rasmussen Kunstauktioners internetbaserede auktionssystem.

Der udbydes én tilladelse i auktionen, og der er ikke fastsat særlige krav i tilladelsen om udbud af teknologi, tjenester eller dækningskrav. Der er dog tilknyttet frekvenstekniske vilkår og et brugskrav, der skal sikre, at frekvenserne anvendes effektivt, og at vinderen af den landsdækkende tilladelse tager frekvenserne i brug i hele landet.

Da der er tale om én tilladelse, har Energistyrelsen valgt et meget enkelt, nemt og velafprøvet auktionssystem, så frekvenstilladelsen kan blive tildelt på en hurtig og effektiv måde til det selskab, som vurderer at kunne få størst nytte og indtjening af at få adgang til tilladelsen.

Tilladelsen træder i kraft den 24. januar 2022 og udløber den 31. december 2037.

Frekvenserne er blandt andet velegnede til udbud af Internet of Things-tjenester samt Machine to Machine-kommunikation og trådløst bredbånd, dog med begrænset kapacitet (begrænsede hastigheder) på grund af den begrænsede frekvensmængde, der er til rådighed.

Tilmelding til auktionen kan indgives til Energistyrelsen den 9. juni 2020.

Hele auktionsmaterialet kan findes her på Energistyrelsens hjemmeside under fanen ”Auktion over 450 MHz-frekvensbåndet”.