Samhandel sætter fokus på bæredygtig energistyring i HoReCa

På baggrund af de udfordringer vi alle står overfor i forhold til bæredygtighed og de 17 Verdensmål, har Samhandel indgået en eksklusiv aftale med SoftControl kun for Samhandels medlemmer.

Samhandel sætter fokus på bæredygtig energistyring i HoReCa 1SoftControl har udviklet intelligent energistyring til hoteller og konferencecentre, hvormed Samhandels medlemmer kan komme godt fra start til den bæredygtige udvikling, vi alle skal forholde os til.

Den intelligente energistyring fra SoftControl styrer alle tekniske systemer såsom varme, køl, ventilation, adgangskontrol, tyverialarm og optimal brug af egenproduceret solcellestrøm. Derved vil CO2 aftrykket mærkbart blive sænket med op til 30%, som er absolut realistisk.

En af de primære besparelser ligger i den optimerede opvarmning af lokalerne med en styring, som automatisk lærer rummene at kende og via bookingsystemet ved, om lokalet er i brug eller ej. Derudover slukker systemet automatisk for radiatorerne, så snart et vindue bliver åbnet.

Den intelligente styring ”EnergySystem” sikrer, at der er den ønskede temperatur på belægnings-/brugstidspunktet og frem til kunden forlader rummet. Herefter vil systemet sænke temperaturen til ”natsænkning”.

EnergySystem er trådløst og dermed let at installere på eksisterende bygninger. Udover styring på rumniveau styrer systemet også på de sekundære systemer ”Blandesløjfer”, som styres optimalt med kendskab til samtlige rum samt selvfølgelig også i forhold til vind og vejr. Dette giver besparelser ved: reduceret rørtab, lavere driftsomkostninger til pumper samt minimering af temperaturoversving i lokalerne.

Den opnåede besparelse kan vises på infoskærme som sparet CO2. På den måde kan Samhandels medlem profilere deres grønne profil og bæredygtighed.

I samarbejde med Samhandel vil Softcontrol udarbejde en gratis beregning på det enkelte medlems energibesparelse og gennemgå deres varmeinstallation. Derved kan vi sammen flytte vores fællesskab mod de 17 Verdensmål.