Danmark klarer sig bedst i ny skandinavisk rapport om forholdet imellem HR og IT på tværs af Danmark, Sverige og Norge.

CatalystOne Solutions, i samarbejde med Microsoft Norge, har i dag frigivet en rapport baseret på en undersøgelse af 300 skandinaviske IT-afdelinger, om samarbejdet imellem IT og HR, samt hvordan IT forholder sig til HR-systemer.

Danmark klarer sig bedst i ny skandinavisk rapport om forholdet imellem HR og IT på tværs af Danmark, Sverige og Norge. 1
Danske IT og HR afdelinger har det bedste samarbejde i Skandinavien.

Rapporten identificerer styrker og svagheder I det skandinaviske IT-HR forhold, demonstrer betydningen af dette forhold i specielt IT relaterede områder og understreger hvor der er plads til forbedringer. Rapport belyser også forskellige trends I de 3 skandinaviske lande.

Identity and Access Management

I en tid hvor hjemmearbejdspladser og nye arbejdsforhold udgør en signifikant udfordring for de fleste virksomheder, har nøjagtigheden og sikkerheden af medarbejderstamdata aldrig været mere forretningskritisk. En af konklusionerne I rapporten, var dog kontrasten imellem 95% af de adspurgt, der mente at systemadgangskontrol var meget vigtig og 97% der sagde at IT ikke havde ejerskab af medarbejderstamdata.

Mens rapporten generelt viser høj IT-involvering I udvælgelsen af ERP og forretningssystemer, var de mindre involveret I udvælgelsen af HR og lønsystemer, som ofte står for medarbejderstamdata og derfor udgør grundlaget for korrekt systemadgang.

Selvom det er meget normalt for HR at have ejerskabet over medarbejderstamdata, vil man uden et stærkt samarbejde med IT, øge risikoen markant for forkert systemadgang, der potentielt kan forårsage sikkerhedsbrud og overtrædelse af GDPR.

HR-IT prioriteres forskelligt på tværs af Skandinavien

Forståeligt nok var GDPR compliance generelt rangeret som den højeste prioritet for IT i Skandinavien, men det var I Danmark det havde højest prioritet. Sverige prioriterer on- og offboarding af medarbejdere højest og i Norge bliver integrationen imellem systemer prioriteret lige så højt som datasikkerhed og beskyttelse af persondata.

Kernen i alle disse udfordringer er imidlertid behovet for nøjagtige og konsistente medarbejderstamdata. At IT-fagfolk anerkender dette, understreger vigtigheden af et stærkt HR-IT forhold og hvordan begge afdelinger kan støtte den anden gennem samarbejde.

Danmark scorer højest

Flere steder i rapporten er det tydeligt at der er forskelle imellem de forskellige lande og at Danmark skiller sig ud på flere fronter. Samarbejdet imellem HR og IT er bedre i Danmark end i Sverige og Norge, hvor over 60% svarer at de arbejder tæt sammen, hvilket også afspejles i tilfredsheden med samarbejdet, hvor Danmark igen ligger i top med mere end 75% af de adspurgte, som siger de synes samarbejdet fungerer godt i dag.

Danske IT-afdelinger er også generelt involveret i højere grad i forbindelse med både driften og udvælgelsen af et nyt HR-system, CRM-system og sikkerhedsløsninger, i forhold til Norge og Sverige.

Danmark er også det land i Skandinavien hvor det er mest normalt at have samlet sine medarbejderstamdata i ét system, men desværre ligger Danmark lidt bagefter vores skandinaviske naboer, når det kommer til hvor stor en andel der manuelt håndterer systemadgange og hvor stor en andel af Danske virksomheder der har investeret i et komplet HR-system.

Den Skandinaviske HR-IT Rapport 2020 er gratis og tilgængelig for download via CatalystOne websitet.