Fleksibelt arbejde kan overflødiggøre danskernes pendling

Umiddelbart inden corona-krisen redegjorde danskerne i en spørgeskemaundersøgelse for deres transportvaner.

Fleksibelt arbejde kan overflødiggøre danskernes pendling 1Resultaterne er bemærkelsesværdige set i lyset af de seneste måneders lockdown.

De seneste to måneder har størstedelen af danskernes transportbehov været lig nul. Landets historiske flyverskjul er først nu i gang med at blive løsnet op, hvilket er på vej til at genetablere myldretrafikken. Situationen giver anledning til refleksion hos softwarevirksomheden Citrix, som umiddelbart inden corona-krisen gjorde status på netop danskernes transportbehov.

Det skete i en spørgeskemaundersøgelse gennemført af analyseinstituttet YouGov. Her svarer 52 procent af danskerne, at de normalt bruger over 30 minutter om dagen på at transportere sig til og fra arbejde.

Ligeledes fremgår det, at 8 procent af danskerne hver dag bruger mere end 90 minutter på transporten til og fra arbejde. I alle tilfælde er der tale om spildtid, som har været skåret helt væk i en periode, men som nu kan være på vej tilbage i samme omfang – medmindre vi lærer af krisen.

”Vi har nu været igennem en ekstrem situation, der blandt andet har elimineret al den uproduktive tid, hvor vi mere eller mindre meningsløst transporterer os fra A til B for at komme til og fra arbejde. Det bør give anledning til, at danske virksomhedsledere genovervejer den lidt gammeldags holdning om, at arbejde foregår fra ét bestemt sted, for stedet at se på fordelene ved at tilbyde deres medarbejdere fleksible arbejdsforhold,” siger Anette Vainer, landechef i Citrix Danmark, der står bag undersøgelsen.

Hun understreger, at hjemmearbejde alt andet lige er forbundet med visse udfordringer. Blandt andet i forhold til at få sikkerheden i hjemmet til at matche sikkerheden på kontoret. Ikke desto mindre argumenterer hun for, at danske virksomheder med fordel kan tage udgangspunkt i, at krisen sandsynligvis har skabt en helt ny måde at opfatte arbejde som begreb.

”Vi er nødt til at tilpasse os en ny virkelighed, hvor fleksibelt arbejde efter al sandsynlighed bliver den nye normal. Det skal vi ikke være så bange for, for en minimering af den daglige transport kan vise sig at være selve nøglen til at nå i mål med vores klimaambitioner. Derudover oplever virksomhederne typisk øget produktivitet, mens medarbejderne får større frihed og kan holde mere sammen på familien ad den vej,” siger Anette Vainer.

Miljøperspektivet bliver understreget af, at hele 87 procent af de adspurgte danskere, der tager bilen på arbejde, svarer, at de er alene i bilen på vejen til og fra arbejdspladsen. En for klimaet særdeles bekymrende tendens, der i sig selv er med til at skabe myldretid og lange bilkøer. Altså fordi vi kun i meget lille grad benytter os af en form for samkørsel, når det gælder transport til og fra arbejdspladsen.

Resultaterne viser også, at 67 procent af danskerne bruger bilen i forbindelse med transport til og fra arbejde, mens 29 procent benytter offentlig transport i form af tog, bus og metro. 26 procent bruger cyklen. Mange benytter selvsagt flere forskellige transportmidler.

Sådan svarer de adspurgte på spørgsmålet ”Hvor lang tid bruger du i gennemsnit på at pendle til og fra din arbejdsplads hver dag?”

Jeg arbejder for det meste hjemmefra                                                                                  6 procent

1-10 minutter                                                                                                                               8 procent

11-20 minutter                                                                                                                           14 procent

21-30 minutter                                                                                                                           18 procent

31-40 minutter                                                                                                                           13 procent
41-50 minutter                                                                                                                           10 procent
51-60 minutter                                                                                                                             9 procent
61-70 minutter                                                                                                                             6 procent
71-80 minutter                                                                                                                             2 procent
81-90 minutter                                                                                                                             4 procent
Over 90 minutter                                                                                                                         8 procent
Ved ikke                                                                                                                                         1 procent